Praha navýší počet sběrných dvorů a Reuse pointů

Praha navýší počet sběrných dvorů a Reuse pointů

Rada hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválila smlouvy na zajištění provozu devíti sběrných dvorů. Sběrné dvory bude pro hlavní město provozovat společnost Pražské služby, a.s., v režimu inhouse. Díky tomu mohou Pražané od 1. července bezplatně odkládat komunální odpad na celkem 20 sběrných dvorech. Zvýší se také počet Reuse pointů, nově jich bude k dispozici sedm.

„Naším cílem je zajištění provozu dostatečně velké sítě sběrných dvorů se srovnatelným standardem na celém území města. Dosud bylo v Praze provozováno 19 sběrných dvorů, deset z nich soukromými firmami. Tímto rozhodnutím rady se počet sběrných dvorů rozšíří o další a spolu s otevřeným výběrovým řízením, které nyní procesuje odbor ochrany prostředí, se zatím konečný počet sběrných dvorů v Praze zvýší na 20. Sběrné dvory jsou pro zpracování komunálního odpadu stěžejní, kromě jiného jsou nástrojem pro eliminaci výskytu černých skládek. Již v dubnu jsme jejich služby rozšířili také o zpětný odběr pneumatik,“ říká předkladatelka návrhu náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Dalším krokem je postupné rozšiřování sběrných dvorů o tzv. Reuse pointy, kam mohou lidé odkládat funkční použitelné věci pro potřeby ostatních. „Nejlepší odpad je ten, který vůbec nevznikne. Díky Reuse pointům dochází k odklonu funkčních věcí zcela mimo odpadový systém. Nyní bude takových míst nově o dvě více, tedy celkových sedm,“ doplňuje Jana Komrsková.

Od 1. července 2023 bude městská akciová společnost Pražské služby provozovat sběrný dvůr v Praze 22 – Uhříněvsi, v Praze 12 – Modřanech, v Praze 5 – Košířích, v Praze 9 – Vysočanech, v Praze 21 – Běchovicích, v Praze 6 – Bubenči, v Praze 5 – Jinonicích, v Praze 15 – Dolních Měcholupech a v Praze 4 – Záběhlicích.

Společnost Pražské služby, a.s., splňuje podmínky stanovené́ v § 11 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, a je připravena v rámci vertikální spolupráce zajišťovat provoz sběrných dvorů na území hlavního města Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články