Praha dá na zlepšení životního prostředí 40 milionů korun, připraveno je 130 projektů

22. 05. 2023
Praha dá na zlepšení životního prostředí 40 milionů korun, připraveno je 130 projektů

Rada hlavního města odsouhlasila poskytnutí dotací pro 130 projektů na zlepšení životního prostředí v Praze. Celkem 40 milionů korun půjde na veřejnou zeleň, ekologickou výchovu či záchranu ohrožených druhů zvířat.

„Program je důležitou podporou projektů zlepšujících stav životního prostředí hlavního města, které pomáhají adaptovat město na změnu klimatu, vzdělávat, vytvářet povědomí a vztah k problematice a poskytovat osvětu v otázkách životního prostředí v Praze. Program také podporuje aktivní zapojení co nejširšího spektra lidí, občanských iniciativ, spolků i jiných organizací do těchto aktivit. Zároveň pomáhá naplňovat závazky vycházející z klimatického plánu,“ říká Jana Komrsková, náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán.

Pražští radní odsouhlasili poskytnutí dotací v rámci programu nazvaném Program na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy pro rok 2023. Program počítá s financemi ve výši 40 milionu korun z rozpočtu hlavního města. Program musí ještě schválit zastupitelé na svém čtvrtečním jednání.

V rámci programu mohou jednotliví žadatelé získat příspěvek na své projekty na zlepšení životního prostředí v Praze, přičemž pro opatření na vzdělávací projekty bylo možné žádat maximálně 900 tisíc korun, opatření na adaptaci a mitigace klimatické změny až 600 tisíc korun a u zbývajících opatření byl limit stanoven na 450 tisíc korun. Ke schválení je navrženo celkem 130 projektů od 81 žadatelů v celkové výši 40 milionů korun.

Účelem programu je podpořit projekty řešící problematiku veřejné zeleně, zelených učeben, ochrany přírody či ekologické výchovy. Patří sem také výukové a vzdělávací programy pro školy, adaptace a mitigace klimatické změny či jiné specifické projekty.

Mezi úspěšnými žadateli jsou spolky a organizace jako jsou například Asociace lesních MŠ, Česká mykologická společnost, Recyklohraní, Česká zemědělská univerzita či Toulcův dvůr. Mezi žadateli jsou i městské části, které povětšinou žádaly peníze pro své školy, které zřizují. Projekty musí zahájit nejpozději do konce tohoto roku a dokončit je musí v roce příštím.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články