Piráti: Rada schvaluje nepřiměřené výdaje v IT oblasti bez projednání komisí

15. 08. 2017
Piráti: Rada schvaluje nepřiměřené výdaje v IT oblasti bez projednání komisí

Rada hlavního města Prahy na svém jednání 15. srpna 2017 bude schvalovat několik tisků v oblasti informatiky, které neprojednala ICT komise. „Je vidět, že Rada chce využít prázdninového času, kdy málokdo sleduje její aktivitu a kritika rychle vyšumí, a schvaluje materiály, které by možná v ICT komisi narazily,“ shrnuje zastupitel za Piráty a IT odborník Ondřej Profant. Níže přinášíme shrnutí problematických zakázek:

  • R-26456: Realizace aktivit vedoucích k vytvoření cílové enterprise architektuře za 34.900.000 Kč bez DPH. „Přeloženo: Magistrát zaplatí 40 milionů za to, že nějací externisté budou radit, jak věci v IT dělat dráž (klíčové slůvko: enterprise). Zvláště je to komické v momentě, kdy problém magistrátu v IT opravdu není, že by se věci dělaly na koleni, ale spíš naopak. Dalším problémem je, že magistrát vlastně vůbec není velká IT infrastruktura, ani nemá nějaké specifické požadavky. Prostě by stačilo, aby tam byl někdo, kdo tomu rozumí, popřípadě netahá to do své kapsy. A to vše v situaci, kdy si magistrát neumí objednat ani funkční web.“ říká Ondřej Profant. Úryvky z důvodové zprávy, které jsou jak z Jistě, pane ministře: „EA povede ke snížení administrativní zátěže“, „EA povede k lepší prokazatelnosti nákladů na IT“ nebo „EA povede zajištění ochrany investic do softwarových řešení a prevence efektu vendor lock-in“.
  • R-26255: Nese nicneříkající název „Implementace technických opatření koncepce provozu a rozvoje INF MHMP a akčního plánu a poskytovaných souvisejících ICT služeb“, v praxi se jedná o nákup dalších poradenských služeb. Tentokrát v oblasti akčního plánu, který si magistrát schválil. Cena této zakázky je 48 600 000 Kč, což je velmi blízko hranice 50 000 000 Kč, kdy by zakázka už musela být hlasována v zastupitelstvu. Práce poradců se na magistrátu dělí na 2 možné výstupy. Ten první je legitimizace zbytečně drahých zakázek a ten druhý je práce uložená do šuplíku, kterou se již magistrát neřídí. Koneckonců kdyby práce poradců k něčemu byly, tak by IT na magistrátu nemohlo vypadat tak, jak vypadá:
  • R-26624: Objednávka specializovaných advokátních služeb pro IT. Přihlásili se 3 uchazeči, všichni 3 dlouhodobě MHMP dodávají… ale pozor jeden z nich byl nařčen z mimořádně nízké ceny (důvod k vyloučení z veř. zakázky). Ta mimořádně nízká cena je 1990 Kč za hodinu bez DPH. Osobně si opravdu nemyslím, že 2000 Kč za hodinu jsou mimořádně nízká cena, ale ještě komičtější je to v kontextu, protože tato cena je jen o 10 Kč na hodinu levnější než cena zbylých 2 uchazečů, kteří jsou již v pořádku… nakonec se komiuse smilovala a i takto podezřele nízkou cenu přijala…
  • R-26200: Veřejná zakázka Bezpečné a efektivní tiskové prostředí za 91 000 000 Kč na dobu 4 let. Magistrát je velký úřad, je pochopitelné že mnoho věcí je potřeba tisknout, ale tato cena mi stále přijde poněkud přehnaná. Vše je opět řešeno kompletním outsourcingem, který předpokládá stejný objem tisku jako dnes. Při tom by člověk očekával, že se magistrát bude snažit snížit množství vytištěných stran. Např. tak, že se pořídí funkční informační systémy v kterých půjde dělat základní úkony. Avšak v současnosti je většina dokumentů dodávaných elektronicky zastupitelstvu stále ve formě obrázku namísto textu.
  • R-26712: Právně-procesně-technické poradenství související s aplikací nařízení GDPR. GDPR je nařízení Evropské komise, které nastavuje přísné podmínky pro práci s osobními údaji. Aby již nebylo možné téměř bez postihu přeprodávat jako dosud. Popř. aby velcí shromažďovatelé (Facebook, Google apod) byli vázani jasnou legislativou. Straší to všechno společnosti, které mají neefektivní a zastaralé IT, protože ti nevědí jak daná jasná pravidla zaručit. Typickým příkladem jsou banky a veřejný sektor. Bohužel toto neznamená, že by se situace zlepšila, tak že by se zavedly moderní informační systémy, které nebudou mít problém splňovat legislativu. V praxi jde o držení osobních údajů stranou, tak aby je později bylo možné smazat. Namísto toho se objednají stále další analýzy (centrální, následně pro každý významnější informační systém) a následně se draze budou nakupovat úpravy těchto systémů. Při tom magistrát má takzvanou legislativní maintainance, která slouží k tomu, že pokud se změní legilastiva, tak má dodavatel dodat novou verzi informačního systému, která bude v souladu s legislativou – včetně GDPR.

„Samozřejmě magistrát již není tak malý provoz, že by občas nepotřeboval zakázku v řádu desítek milionů, avšak ceny, s kterými se tu setkáváme, jsou opravdu přemrštěné. A hlavně chybí budování vnitřních kapacit a know-how. Interní lidé schopní základů programování by mnohé problémy vyřešili sami bez drahých zakázek. Obdobně jako se to děje v příspěvkových organizacích města, kde je běžný vlastní vývoj,“ uzavírá Ondřej Profant.

Schválené tisky lze nalézt na adrese zatupitelstvo.praha.eu, ale nelze na ně přímo odkázat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....