Pražské trhy budou mít svou koncepci, připraví ji městská společnost Prague City Tourism

Pražské trhy budou mít svou koncepci, připraví ji městská společnost Prague City Tourism

Hlavní město se již brzy bude moci opírat o Koncepci pražských trhů, její první fázi zpracuje městská společnost Prague City Tourism. Materiál přinese systémové řešení potřeb města v této oblasti, ve své první fázi se zaměří na lokality v historickém centru metropole.

Koncepční dokument pojme problematiku pražských trhů komplexně, vymezí vhodné lokality dle zásad urbanistického uspořádání, zaměří se na design a vizuální styl i skladbu sortimentu. Vycházet bude z podrobného popisu stávajícího stavu i rešerší konceptů trhů v zahraničí, například ve Vídni, Drážďanech, Krakově nebo Bratislavě.

„Koncepce pražských trhů městu dlouhodobě chybí. V první fázi se chceme zaměřit na trhy na Staroměstském náměstí, Václavském náměstí, náměstí Republiky a Ovocném trhu a navrhneme pro ně konkrétní řešení, a to na základě vypracovaných zásad a s přihlédnutím na daná specifika. Vznikne ale i obecný manuál, který bude sloužit pro ostatní lokality,“ říká pražský radní pro majetek, legislativu a transparentnost Adam Zábranský.

Koncepce se zaměří také na možnosti kulturního a doprovodného programu a v neposlední řadě na varianty možného obchodního vztahu s provozovateli a procesem jejich výběru.

Materiál bude vypracován v návaznosti na Koncepci příjezdového cestovního ruchu a Strategického plánu hl. m. Prahy. „Chceme problematiku trhů řešit systémově. Dnešní přístup města k pořádání trhů má několik slabých stránek. To, kde se trhy mohou konat, je stanoveno v tržním řádu. Někde město provozovatele vysoutěžilo, jinde uzavírá ad hoc nájemní smlouvy s žadateli, kteří o ně každý rok žádají, ale nehledí přitom na kvalitu. Někde probíhají trhy i bez opory v tržním řádu, protože provozovatelé se tváří, že jde o kulturní akci. Naším cílem je nastavit transparentní pravidla pro pořádání trhů a kultivovat je, aby nesnižovaly kvalitu veřejného prostoru v centru Prahy,“ dodává radní Adam Zábranský.

Prague City Tourism, která má potřebnné zkušenosti a expertízu v oblasti cestovního ruchu, bude při tvorbě koncepce spolupracovat s Institutem plánování a rozvoje hl. m. Prahy, odborem hospodaření́ s majetkem Magistrátu hl. m. Prahy, odborem kultury a cestovního ruchu Magistrátu hl. m. Prahy či městskou společností TRADE CENTRE PRAHA. Koncepci vypracuje s ohledem na Územní studii Památkové rezervace v hl. m. Praze.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha bojuje proti reklamním rikšám v centru města
29.08.2023

Praha bojuje proti reklamním rikšám v centru města

Reklamní rikši parkující před provozovnami thajských masáží komplikují život Pražanům a návštěvníkům metropole, jejich umístění v centru města je protiprávní a neestetické. Shodli se na tom představitelé hlavního města a Městské policie, kteří nyní intenzivně...