Praha vybere dodavatele pro transformaci Centra Nová Palmovka, které se stane novým sídlem Evropské agentury pro kosmický program (EUSPA)

Praha vybere dodavatele pro transformaci Centra Nová Palmovka, které se stane novým sídlem Evropské agentury pro kosmický program (EUSPA)

Radní hl. m. Prahy na dnešním jednání schválili záměr vypsat výběrové řízení na dodavatele, kterému bude svěřena transformace nedostavěného torza Centra Nová Palmovka v Praze 8. Centrum se stane novým střediskem evropského kosmického výzkumu. Hlavní město tento projekt připravuje pro ministerstva dopravy a financí a s těmito ministerstvy intenzivně spolupracuje.

Praha v minulosti podepsala s agenturou pro kosmický program hostitelskou dohodu, na základě které nyní EUSPA sídlí v prostorách nedaleko Vltavské. V roce 2021 byla projektovou přípravou nového sídla na městských pozemcích na Palmovce pověřena Pražská developerská společnost (PDS), která v následujícím období spolupracovala na tvorbě smluvní dokumentace k budoucí dohodě. V roce 2022 byla uzavřena smlouva o budoucí nájemní smlouvě na využití Centra Nová Palmovka pro Evropskou agenturu pro kosmický program (EUSPA) mezi hlavním městem Prahou a Ministerstvem financí s tím, že nájemní vztah bude trvat 25 let. Pražská developerská společnost připravila technické podmínky k vypsání výběrového řízení na veřejnou zakázku.

„Schválený záměr je důležitým krokem vpřed, a to z několika důvodů. Léta rozestavěný areál na Palmovce jednak konečně najde potřebné využití, pro hlavní město pak bude nové sídlo Evropské agentury pro kosmický program znamenat nejen rozšíření aktivit této významné instituce a růst prestiže Prahy, ale i řadu dalších ekonomických příležitostí,“ hodnotí tento krok Bohuslav Svoboda, primátor hl. m. Prahy.

Veřejná zakázka bude v případě schválení pražským zastupitelstvem zadána formou tzv. Design & Build. Transformace objektu se tak bude skládat ze tří kroků: stavební realizaci dostavby stávající administrativní budovy; projektové přípravy přizpůsobení objektu potřebám EUSPA (tzv. fit-out administrativní budovy) a souvisejících povolení a na ní navazující stavební realizaci fit-outu.

„V rámci výběrového řízení máme v plánu najít jednoho zkušeného dodavatele pro projektovou i realizační část transformace Centra Nová Palmovka. Tím napomůžeme provázanosti a efektivitě celého procesu a EUSPA bude moci využít sídlo co nejdříve vzhledem ke smluvím závazkům ze strany města. Stavební práce by měly začít již zkraje příštího roku,“ popisuje Petr Hlaváček, náměstek primátora za územní a strategický rozvoj.

„Hlavní město Praha schvaluje záměr vybrat dodavatele, který veškeré potřebné aktivity a stavební práce zajistí tak, aby byla naplněna dohoda všech stran a EUSPA se mohla v Praze plně rozvíjet. Náklady této celoevropsky významné stavby se budou blížit dvěma miliardám korun, ovšem efekt pro hospodářství města a celé České republiky by měl tuto investici v krátkém čase zúročit,“ říká Zdeněk Kovářík, radní hl. m. Prahy pro oblast rozpočtu.

„Díky aktivnímu přístupu Pražské developerské společnosti ke svěřenému městskému nemovitému majetku lze kvalifikovaně odhadovat, že jen v roce 2022 se zvýšila tržní hodnota nemovitostí na Palmovce (Centrum Nová Palmovka) v řádu vyšších stovek milionů korun. Další projektovou přípravou a kompletní dostavbou budovy pro dlouhodobého a vysoce bonitního nájemce se hodnota městského majetku dále významně zvýší,“ uzavírá Adam Zábranský, radní hl. m. Prahy pro majetek, legislativu a transparentnost.

Předpokládá se, že v případě naplnění optimálních harmonogramů by EUSPA měla začít působit na Palmovce v rámci roku 2025.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články