Modemy, stravování, technická pomoc i poradenství. Praha pomáhá s distanční výukou

Modemy, stravování, technická pomoc i poradenství. Praha pomáhá s distanční výukou

Hlavní město Praha i při druhé vlně pandemie nemoci COVID-19 věnuje zvýšenou pozornost pomoci rodičům a dětem, které jsou nyní kvůli vládním nařízením odkázány na distanční výuku. V provozu nadále zůstávají pouze mateřské školy.

„Uvědomuji si, že vzniklá situace, kdy rodiče prakticky nahrazují učitele svých dětí, je pro mnohé náročná jak psychicky, tak ekonomicky. Chceme navzdory vládním opatřením udržet vzdělávání na určité úrovni. Přesto doufám, že se alespoň základní školy znovu otevřou co nejdříve, když se v našem městě díky ohleduplnosti obyvatel daří snižovat denní přírůstky nakažených,“ řekl primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

Na začátku druhé vlny pandemie proto hlavní město uzavřelo se společností Vodafone Memorandum o nákupu prvních pěti set kusů modemů s datovými balíčky pro školy zřizované magistrátem. Ty budou žákům k dispozici po dobu devíti měsíců, tedy do konce školního roku. Podobná nabídka byla dojednána i pro základní školy, které zřizují městské části.

Aby se minimalizovaly technické problémy, které mnohdy komplikují dálkové vzdělávání dětí, Praha ve spolupráci s pražskými domy dětí a mládeže vytvořila webovou stránku www.pomocskolam.cz. Jejím prostřednictvím nyní mohou učitelé i žáci požádat o technickou pomoc.

Jak uvádí radní pro oblast školství Vít Šimral, každá pomoc je v tuto chvíli vítaná.

„Záměrem je technicky pomoci zabezpečit distanční výuku ve školách. Vytvořili jsme proto tým odborných IT pracovníků z pražských domů dětí a mládeže, kteří prostřednictvím jednoduchého formuláře technický problém vyřeší,“ řekl.

Další značnou úlevou je nabídka stravování pro žáky i pedagogy, kteří mohou nadále navštěvovat školní jídelny. O této možnosti už informovala rodiče vedení škol, případně třídní učitelé a informace jsou k dispozici i na webových stránkách jednotlivých škol.

„Věřím, že rodiče ocení nabídku zajištění teplého oběda za příznivé ceny. Ušetřený čas tak mohou věnovat právě studiu s dětmi. Zachování provozu většiny školních jídelen je důležité i v souvislosti s projektem Ministerstva práce a sociálních věcí „Školní obědy dostupné pro každé dítě“, jehož se Praha účastní. Vzhledem k tomu, že jsou školní jídelny otevřené, mohou obědy čerpat i děti z rodin v hmotné nouzi, které jsou do toho projektu zapojeny,“ doplňuje radní Vít Šimral.

Pod záštitou hlavního města a Pedagogicko-psychologické poradny pro Prahu 10 vznikly v neposlední řadě i webové stránky www.spoludoma.cz, které zprostředkovávají odpovědi na nejčastěji kladené otázky v oblasti domácího vzdělávání. Tipy a rady jsou navíc rozděleny pro jednotlivé věkové kategorie a týkají se například využití technologií nebo systému práce a učení. Stránky vznikly jako iniciativa týmu psychologů a speciálních pedagogů pedagogicko-psychologických poraden.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze
05.05.2020

Datová platforma Golemio zveřejňuje data týkající se dopadu epidemie koronaviru na realitní trh v Praze

Datová platforma hlavního města Prahy Golemio, kterou provozuje městská společnost Operátor ICT, zveřejnila analýzu týkající se dopadu současné epidemie COVID-19 na realitní trh v Praze. Analýza přináší cenná data, která umožní pokračování kvalifikované a informované...