Zajištění péče o děti rodičů pracujících ve vybraných profesích v hlavním městě

23. 12. 2020
Zajištění péče o děti rodičů pracujících ve vybraných profesích v hlavním městě

V návaznosti na prodloužení nouzového stavu a vládou přijatá krizová opatření o omezení provozu škol a zajištění péče o děti nařídil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib veřejným zřizovatelům škol a školských zařízení poskytovat součinnost při zajišťování péče o děti ve věku od 3 do 10 let rodičů pracujících ve vybraných profesích.

Usnesení vlády ČR z 23. prosince 2020 stanovuje profese, kterých se povinnost krajů zajistit tuto péči týká, a primátorovi hl. m. Prahy a hejtmanům umožňuje tento seznam rozšířit. Primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib 30. prosince 2020 o rozšířeném seznamu rozhodl a určil školská zařízení, která budou péči o děti ve věku od 3 do 10 let zajišťovat.

Vedle profesí stanovených vládním krizovým opatřením se jedná se o profese, které jsou nezbytné k zajištění služeb občanům. Kromě Integrovaného záchranného systému se jedná například o zaměstnance kurýrní či doručovací služby nebo pracovníky zajišťující odvoz komunálního odpadu či zajišťující dodávky elektřiny, tepla a zemního plynu, zaměstnance zajišťující plynulost silniční dopravy a systém Pražské integrované dopravy.

„Základní školy byly vybrány po dohodě s jejich zřizovateli, tedy městskými částmi. Praxe bude obdobná jako při minulé situaci. Požadavky na umístění dětí zaměstnanců pošle oslovený zaměstnavatel na Magistrát hlavního města Prahy na odbor školství, mládeže a sportu. Ten rozmístí děti do jednotlivých škol a informuje školu a zaměstnavatele,“ připomněl postup radní hl. m. Prahy pro oblast školství Vít Šimral.

Rozhodnutí primátora hl. m. Prahy nabývá účinnosti dnem 4. ledna 2021 a je zveřejněno na Úřední desce hl. m. Prahy. Platí do uplynutí trvání nouzového stavu na území České republiky, vyhlášeného Usnesením vlády č. 957 ze dne 30. září 2020 a prodlouženého Usnesením vlády č. 1373 ze dne 23. prosince 2020.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články