Praha vyzývá žáky pražských škol k opuštění plastů

24. 04. 2019
Praha vyzývá žáky pražských škol k opuštění plastů

Hlavní město Praha chce přispět k tomu, aby se snížilo znečištění životního prostředí plasty. Proto radní pro školství, Vít Šimral, inicioval spolu s primátorem Hřibem soutěž, která cílí na pražské žáky. Týmy, které vymyslí nejlepší projekty na snížení produkce plastového odpadu, magistrát zafinancuje sumou do výše 10 000 Kč. Inspirací byl projekt „Praha 6 neplastuje“.

Plastové příbory, igelitové tašky, staré pneumatiky – setkává se s nimi v přírodě každý. Problém v současné době dosahuje globálních rozměrů a postihuje jak rozvinuté, tak i rozvojové země.

„Chceme-li zlepšit stav našeho životního prostředí, musíme začít u sebe. A krajinu předáváme našim dětem. Chceme, aby si uvědomily, že nejlepší odpad je takový, který nevznikne. Proto bychom je rádi motivovali k tomu, aby se seznámily s odpadovým hospodářstvím, tříděním a recyklací,“ uvedl radní Šimral.

Soutěž byla slavnostně zahájena 23. dubna na Gymnáziu Arabská. Účastnit se jí mohou týmy od tří do třiceti studentů všech středních a základních škol. Společně budou mít za úkol vymyslet, co se dá na jejich škole zlepšit, aby se snížil počet užitých plastů. Týmy si budou muset stanovit vlastní cíle, spočítat, jaké prostředky bude jejich projekt vyžadovat, a přihlásit jej do 23. května na www.skolabezplastu.cz. Hodnocení bude provedeno ze strany odborné poroty a vyjádřit se budou moci i lidé na sociálních sítích. Klíčovými parametry budou potenciál, dopad projektu a jeho udržitelnost. Vyhodnocení se uskuteční do 10. června a projekty budou poté spuštěny na přelomu září a října letošního roku.

„Věřím, že se jednotlivé školy do soutěže zapojí. Společně můžeme ukázat, že plast je past,“ dodal Vít Šimral.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články