Praha v zajetí setrvačnosti

28. 04. 2015
Praha v zajetí setrvačnosti

Rada hl. m. Prahy na svém jednání dne 28. dubna 2015 schválila zakázku na podporu informačního systému OBIS. Náklady na tuto podporu překračují 40 milionů Kč a navíc o několik milionů překročily původní očekávání. Informační systém OBIS je dalším příkladem tzv. vendor lock-in, tedy závislosti na jediném dodavateli, kterým pražské IT trpí.

Piráti navrhují problém vendor lock-in řešit komplexním přechodem na otevřený software. To je takový software, ke kterému nikdo nedrží autorská práva a jehož zdrojový kód lze studovat. Tím by se otevřela možnost pro libovolnou IT firmu, aby se s jednotlivými systémy detailně seznámila a mohla k nim poskytovat podporu či je dále na objednávku vylepšovat. Opětovně připomínáme, že přechodem na otevřený software např. město Mnichov ušetřilo již stovky milionů korun.

Pozitivní je, že smlouva má tříměsíční výpovědní lhůtu a Praha ji v případě, že zprovozní levnější alternativu, nebude muset dočerpat.

Rada také schválila nezvýšení nájemného o inflaci. V nájemních smlouvách na pronájem nebytových prostor, nemovitostí a pozemků, které uzavírá odbor evidence, správy a využití majetku, je ustanovení, které umožňuje Radě každý rok zvýšit nájemné o míru inflace. Takové ustanovení je zcela logické, protože bez něho se výše nájemného každoročně fakticky snižuje. Rada ale minimálně od roku 2008 stanovuje nulovou míru této valorizace, čímž Praha přichází odhadem o miliony až desítky milionů ročně. (V roce 2005 Rada zvýšila nájemné o míru inflace, usnesení z let 2006 a 2007 se nám nepodařilo dohledat.) V roce 2008 Rada možná schválila nulovou míru valorizace kvůli ekonomické a finanční krizi (bála se, že nájemníci nebudou schopni platit vyšší nájmy), ale od roku 2012 se k tomu uchyluje pouze s nepřesvědčivým odůvodněním, že nulu schválila i předchozí rok. Takovéto chování je dle našeho názoru v rozporu se zásadou péče řádného hospodáře.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....