Praha schválila zřízení Pražského společenství obnovitelné energie

13. 09. 2021
Praha schválila zřízení Pražského společenství obnovitelné energie

Pražské zastupitelstvo ve čtvrtek 9. září schválilo zřízení Pražského společenství obnovitelné energie. Tato městská příspěvková organizace má zajistit poskytování komplexních služeb a činností souvisejících s přípravou, realizací a provozem výroben elektřiny, tepla případně plynu z obnovitelných zdrojů.

Předmětem činnosti Pražského společenství obnovitelné energie je zejména příprava a realizace projektů na výrobu obnovitelné energie v hlavním městě Praze. Výrobny obnovitelných zdrojů energie, zejména sluneční elektrárny, mají vzniknout na budovách, které má v majetku hlavní město v pozici zřizovatele a jeho organizace, jako jsou budovy městských firem, úřadů, ale třeba i škol. Do projektů komunitní energie se ovšem budou moci zapojit i jiné fyzické či právnické osoby.

Zřízení této příspěvkové organizace vyplývá z Klimatického pánu 2030, který Rada hlavního města a následně Zastupitelstvo schválilo na konci května letošního roku. Výstavba výroben obnovitelných zdrojů energie, zejména ve formě fotovoltaických elektráren umístěných na střechách budov, má na území města veliký rozvojový potenciál a organizace dostane za úkol jej do roku 2030 v co největší míře využít. Jak z Klimatického plánu vyplývá, cílem je do roku 2030 realizovat více než 20 tis. nových výroben elektrické energie z obnovitelných zdrojů o celkovém výkonu několik set megawatt.

„Jak z Klimatického plánu vyplývá, Praha se chce v dalším desetiletí ubírat cestou přechodu k uhlíkové neutralitě. Je to velmi důležitý krok v boji proti klimatickým změnám a k ochraně klimatu jako takového. Mimo zřízení této příspěvkové organizace samozřejmě hledáme také jiné oblasti, kde bychom omezili produkci oxidu uhličitého jako je doprava nebo přechod k cirkulární ekonomice”, konstatuje Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí ZHMP.

V neposlední řadě pak bude platit, že Organizace své aktivity bude muset průběžně koordinovat a synchronizovat s oddělením energetického managementu, který má v kompetenci průběžné vyhodnocování naplňování Klimatického plánu. Tím, že zřizovatelem organizace bude totožný odbor Magistrátu hlavního města Prahy, pod který oddělení energetického managementu spadá, se tak usnadní průběžná výměna informací, operativní řízení a účinný dohled a kontrola.

Rozpočet nově založené příspěvkové organizace je pro rok 2021 5 mil. Kč. Postupně bude ovšem ponížen o finanční podporou z programu ELENA, která v případě akceptace ze strany orgánů města bude znamenat kofinancování většiny nákladů organizace až do absolutní částky téměř 50 mil. Kč. Na roky další se již očekává vícezdrojové financování zahrnující i příjmy generované z poskytovaných služeb.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články