Rada schválila aktualizaci Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030

Rada schválila aktualizaci Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030

Dopravní podnik po více než třech letech aktualizoval koncepční dokument Strategie rozvoje tramvajových tratí v Praze do roku 2030 zapracováním nových poznatků a postupu prací na tratích, které za současného vedení Prahy intenzivně pokračovaly. Aktualizovaný materiál původně zpracovaný v roce 2017 schválila v pondělí 31. 5. 2021 Rada hlavního města Prahy.

Vedení hlavního města přistoupilo k otázce záměrů nových tramvajových tratí přicházejících do úvahy k možné realizaci v následujícím programovacím období s maximální zodpovědností a pro vybrané záměry již v předstihu uložilo DPP zahájení projektové přípravy. Kontinuálně navázalo na již v minulém období vykonané činnosti a ty v tomto období s rozmyslem a plánovaně rozvíjelo.

„Materiál shrnuje a dále rozvíjí tramvajovou síť v Praze, která je součástí páteřního systému městské hromadné dopravy. Od schválení první verze Strategie rozvoje tramvajových tratí do roku 2030 se nám podařilo posunout důležité projekty a první kategorie už není jen „co bychom chtěli brzy stavět“ ale „na co máme schválenou dotaci z EU a něco už i stavíme“. V realizaci je smyčka Zahradní město, před zahájením stavby je první etapa tramvajové trati Barrandov – Holyně, vybíráme zhotovitele tramvajové trati Sídliště Modřany – Libuš. Ve vysokém stupni přípravy je také trať z Divoké Šárky do Dědinské, smyčka Depo Hostivař a také druhá etapa tratě Barrandov – Holyně – Slivenec a z výhledových do aktivně připravovaných tratí jsme pokročili s tratí na Václavském náměstí a na Strahov,“ uvedl náměstek primátora a radní pro oblast dopravy Adam Scheinherr.

Významný posun v přípravě během posledních let nastal u několika nových akcí, na nichž byly práce prakticky zahájeny v současném volebním období. Zde se projektují tramvajové tratě Václavské náměstí – TT Muzeum, Malovanka – Strahov, Libuš – Nové Dvory, práce byly zahájeny na akcích tramvajová trať Pankrác (návazné prodloužení na úsek zprovozňovaný 4. 6. 2021) a tramvajová trať Počernická. V letošním roce budou zahájeny projekční práce na dalších záměrech.

„Praha má ve srovnání s ostatními městy unikátní postavení, jelikož disponuje celou řadou už zahájených, nebo rozpracovaných projektů nových tramvajových tratí. Už teď máme nachystané projekty ve výši až 3,5 miliardy korun. Díky vyjednávacímu týmu Svazu měst a obcí ČR, kterého jsem součástí, existuje velká šance na zajištění jejich financování z evropských fondů, konkrétně z Operačního programu Doprava. Nové tratě nepochybně přispějí k ještě většímu komfortu pražské hromadné dopravy, ale také k naplnění požadavků udržitelnosti a klimatického závazku,“ sdělil primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Materiál je aktualizován právě v době začátku nového programovacího období dotačních titulů z EU. Je velmi významné, že město umí takto na počátku programovacího období říct, s čím počítá a co plánuje. Souhrnný dokument Strategie rozvoje tramvajových tratí bude zásadním podkladem pro záměry k dotačnímu financování z EU v následujícím programovacím období. Tramvajová doprava je nedílnou součástí sítě veřejné dopravy v Praze již více než 140 let. Jako kapacitní kolejový systém tvoří vedle metra a železnice jednu z páteří integrovaného dopravního systému města. Délka tramvajové sítě dosahuje 143 km, přičemž až 52 % tratí je vedeno po vlastním tělese. Tramvaje zajišťují nejen důležité radiální vazby tam, kam nejezdí metro či železnice, ale také významné tangenciální vazby, a díky své husté síti jsou schopny pokrýt velké množství místních vazeb v centru města i jeho širším okolí. Díky tomu tramvaje přepraví téměř 30 % všech cestujících v Praze (přes 370 mil. cestujících za rok, data za r. 2019).

Strategie rozvoje tramvajových tratí včetně mapy ke stažení zde: https://drive.google.com/drive/folders/1n6d-bw1o-RwAE8nGXkrdqsuNS9XwJc4b?usp=sharing

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články