Praha prodlužuje provoz humanitárních ubytovacích zařízení pro osoby bez domova

18. 06. 2020
Praha prodlužuje provoz humanitárních ubytovacích zařízení pro osoby bez domova

I po ukončení nouzového stavu se Praha chce postarat o část z 300 občanů bez domova, kteří jsou nyní v ubytovacích objektech rezervovaných městem. Smlouvy s objekty jsou v současné chvíli uzavřeny do konce června a plán, který v pondělí radní hlavního města schválili, počítá s tím, že si je město pronajme i do budoucna.

Pražští radní schválili druhou fázi projektu humanitárního ubytování pro osoby bez domova, jejíž cílem je zajistit bezpečný přechod již ubytovaných osob do stabilní situace – návrat do rodiny, nalezení stabilního bydlení či dalších dlouhodobých řešení. Prioritní skupinou zůstávají starší a nemocní lidé.

Dosavadní postup projektu humanitárního ubytování hlavní město považuje za úspěšný.

„Podařilo se ubytovat stovky ohrožených starších osob a ochránit je před nákazou. Rovněž se u nich zlepšil zdravotní stav, díky čemuž město ušetřilo finanční prostředky na převoz těchto občanů do nemocnic nebo záchytek. Postupně se také daří snižovat náklady města na jejich ubytování, mimo jiné díky tomu, že platí nájem z dávek na bydlení či vlastních příjmů,“ vypočítává radní hl. m. Prahy pro oblast bydlení Adam Zábranský. Ubytovaným již nebude hrazena strava, čímž se výrazně sníží další výdaje.

S nájemníky intenzivně spolupracují sociální pracovníci a pomáhají jim ve vyřizování dokladů či dávek, v hledání práce a řešení dalších potřeb. Pro poskytovatele sociálních služeb, jako je Armáda spásy, Člověk v tísni, Charita, K srdci klíč, Maltézská pomoc, Naděje, Neposeda či R-Mosty to bude znamenat i hledání dalších posil v týmech sociálních pracovníků, kteří dnes v Praze citelně chybí.

„Jsem ráda, že rada podpořila náš návrh prodloužit dočasné opatření pro osoby bez přístřeší. Klíčové nyní bude zajistit nabídku návazného ubytování nebo bydlení, vedle toho budou také lidé potřebovat podporu sociální práce a sociálních služeb. Pro ty se zdravotními obtížemi hledáme vhodnou zdravotní péči. Již nyní se například podařilo propojit některé ubytované s centry duševního zdraví. Chtěla bych zejména ocenit nasazení pracovníků sociálních služeb, kteří již tři měsíce na stabilizaci situace několika set lidí intenzivně pracují,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro sociální oblast Milena Johnová.

„Je to velká šance ukončit bezdomovectví alespoň části občanů a dát jim tak možnost znovu se postavit na vlastní nohy, stabilizovat a najít si práci a bydlení. Ukončování bezdomovectví je ve výsledku výhodné úplně pro všechny,“ podotýká radní Zábranský.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články