Hlavní město připomínkuje vládní plán očkování

08. 01. 2021
Hlavní město připomínkuje vládní plán očkování

Ministerstvo zdravotnictví v úterý představilo návrh Metodického pokynu k očkování. Hlavní město, stejně jako ostatní kraje, nyní materiál připomínkuje, finální verze by pak měla být vydána v pondělí 11. ledna. Některá pravidla však bude potřeba podle vedení metropole značně dopracovat a některé důležité části zde stále chybí. Pozitivní je na druhou stranu fakt, že nejohroženější skupina obyvatel – lidé nad 80 let, zejména ti v domovech pro seniory – patří mezi absolutní priority. Konkrétní způsob provedení očkování této skupiny je ale podle plánu v tuto chvíli stále nejasný.

Hlavní město připravuje připomínky k vládnímu návrhu plánu očkování, který byl v úterý představen členům Asociace krajů ČR. Tento závazný pokyn má být podle informací Ministerstva zdravotnictví ČR dotažen do své finální podoby už tento víkend, aby jej vláda představila v pondělí 11. ledna veřejnosti.

„V Česku už se začalo očkovat, ale některé podstatné informace stále zoufale chybí. Nevíme především najisto, kdy může být na základě registrace v centrálním systému naočkován první senior z ohrožené skupiny nad 80 let,“ upozorňuje primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Obavy má vedení města například ohledně zprovoznění centrálního rezervačního systému, jehož význam a nezbytnost jsou zcela zásadní. Bylo by mimo jiné důležité jeho funkčnost důkladně prověřit před zprovozněním, což je ale z časového hlediska těžké si představit, jelikož přes víkend má vláda dopracovat finální znění pokynu, v pondělí 11. ledna s ním seznámit veřejnost a už 15. ledna registrační systém naplno spustit do provozu.

„S ohledem na obavy o dodržení termínu spuštění centrálního registračního systému hledáme způsoby, jak ve spolupráci s městskými částmi a poskytovateli zdravotních služeb zajistit už během příštího týdne očkování seniorů nad osmdesát let i bez centrálního rezervačního systému,“ komentuje situaci radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Další podceněnou oblastí v plánu je podle vedení Prahy informování veřejnosti o skutečně podstatných věcech a komunikace s kraji. Plán očkování sice obsahuje část věnovanou mediální podpoře očkování, ale není v ní věnován dostatečný prostor oblasti vyvracení dezinformací, které přitom významně ovlivňují zájem veřejnosti o očkování. Zahájení mediální kampaně je navíc naplánováno až na únor, přestože měla být už dávno zajištěna, jako je tomu v jiných zemích. Součástí metodiky očkování není ani jednotný informovaný souhlas očkovaného.

„Jedním z problémů, které doprovázejí celou organizaci očkování, je i informování a komunikace směrem k veřejnosti i krajům. Například informace od vlády se ke krajům nedostávají s dostatečným časovým předstihem. Někdy jsou dokonce mediálně prezentovány ještě před tím, než jsou prodiskutovány s kraji. Dále také mediální prezentace vlády opomíjí informace, které by veřejnost měla mít už dávno. V mediální části plánu očkování je například k vyvracení dezinformací jen zmínka, že budou využity mediálně známé osobnosti a že kampaň začne v únoru. To ale málo a pozdě,“ říká primátor Zdeněk Hřib.

„Oceňuji, že vláda dává jasnou prioritu nejohroženějším cílovým skupinám. V případě seniorů v pobytových sociálních službách a seniorů nad osmdesát let jde při očkování o dny, které mohou zachránit mnoho lidských životů. Naneštěstí způsob, jak dosáhnout proočkování této skupiny seniorů, kteří žijí ve vlastních domácnostech, není na centrální úrovni dostatečně připraven. Je také smutné, že na rozdíl od jiných zemí musí kraje připravovat i takové materiály, jako je informovaný souhlas očkovaného,“ připomíná radní Milena Johnová.

V Praze očkování začalo nejen v nemocnicích, ale i v domovech seniorů. Na spuštění očkování jsou připraveny na prvním místě velké domovy pro seniory s vlastním zdravotnickým personálem, který by mohl vakcíny začít ihned aplikovat. Ostatním pomohou mobilní očkovací týmy hlavního města.

„V pondělí 11. ledna by v Praze měly začít fungovat mobilní očkovací týmy organizačně zajištěné Městskou poliklinikou Praha ve spolupráci s Českým červeným křížem, který poskytne své vozidlo i řidiče z řad dobrovolníků. Zdravotnický personál budou tvořit pediatři, kteří nabídli svou pomoc a budou zaměstnáni poliklinikou, stejně jako zdravotní sestry,“ doplňuje radní Milena Johnová.

Ze zhruba sedmi tisíc osob v domovech seniorů dosud potvrdilo zájem o očkování přibližně 4 100 lidí z řad klientů a personálu. Předpokládá se, že toto číslo ještě naroste. Samotné očkování v domovech pro seniory chce město uskutečnit nejpozději do konce příštího týdne.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články