Praha navyšuje pomoc pro podnikatele a zveřejňuje seznam dalších podpořených v rámci programu COVID Praha

13. 07. 2020
Praha navyšuje pomoc pro podnikatele a zveřejňuje seznam dalších podpořených v rámci programu COVID Praha

Vládní opatření zavedená proti šíření koronaviru způsobila podnikatelům nemalé ztráty. Pražský magistrát se v dubnu rozhodl ve spolupráci s Českomoravskou záruční rozvojovou bankou (ČMZRB) zřídit záruční program podpory COVID Praha pro ekonomicky postižené podnikatele na svém území a nabídnout jim tak pomocnou ruku. Vzhledem k velkému zájmu podnikatelů o tuto podporu nyní Praha navyšuje alokaci podpůrného programu.

Na podporu podnikatelů magistrát v rámci krizového balíčku COVID Praha nejprve uvolnil 600 milionů Kč z Operačního programu Praha – Pól růstu ČR. O záruční nástroj byl od samého spuštění obrovský zájem, o čemž svědčí jeho prakticky okamžité vyčerpání a obdržení žádostí v objemu, který značně přesáhl kapacitu vložených peněz. Díky multiplikačnímu efektu Praha odhadovala, že vložených 600 milionů Kč zaručí podnikatelům úvěry ve výši až 1,4 miliardy Kč.

„Abychom mohli podpořit co nejvíce úspěšných žadatelů, našli jsme dodatečné prostředky v rámci pražského operačního programu, jež by mohly být na tento účel použity. Navýšení programu o 46 milionů korun z evropských fondů nám pomůže uspokojit další desítky malých a středních podnikatelů a zaručit jim úvěry až za 120 milionů korun,“ řekl pražský primátor Zdeněk Hřib.

Na straně ČMZRB se od konce příjmu žádostí koná jejich hodnocení. Seznam prvních 126 úspěšných žadatelů pražský magistrát zveřejnil na konci května. Nyní publikuje soupis dalších poskytnutých záruk. Dosud byly vyhodnoceny, schváleny a zasmluvněny žádosti celkem od 257 podniků s výší zaručovaných úvěrů téměř 1,4 miliardy Kč.

„Drobné a malé podniky do 49 zaměstnanců tvořily 81,3 procenta úspěšných žadatelů. Podniky nad 100 zaměstnanců jsou zastoupeny jen ve 4,3 procenta případů. Vzhledem k tomu tedy lze tvrdit, že program COVID Praha cílil správně. Co se týká struktury příjemců podle jejich hlavní činnosti, 16,7 procenta úspěšných žadatelů podniká v oblasti ubytování, stravování a pohostinství,“ dodal radní hl. m. Prahy pro školství, sport a podporu podnikání Vít Šimral.

Vložené finanční prostředky se nyní chýlí k vyčerpání a ukazuje se, že oproti předpokladům bude za stávajících podmínek možné zaručit úvěry až za 1,55 miliardy Kč a podpořit tak více žadatelů, než se očekávalo. I přes takovou míru efektivity by ale stále zůstaly desítky žadatelů neuspokojeny, což je důvod, proč hlavní město alokaci navýšilo.

Z programu je možné financovat provozní výdaje, tzv. pracovní kapitál. To obecně představuje náklady na mzdy a energie, platby za nájemné, úhradu dodavatelsko-odběratelských faktur, předfinancování pohledávek či pořízení majetku, zásob a dalšího drobného majetku. Účelem programu je zvýšit ochotu komerčních bank poskytovat likviditu i v období krize a zvýšit dostupnost úvěrů pro pražské malé a střední podnikatele.

Záruční fond COVID Praha byl vytvořen uzavřením o dohody o financování mezi hlavním městem Prahou, ČMZRB a Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Tato dohoda upravuje podporu pražským podnikům prostřednictvím záručního finančního nástroje, který je spolufinancován z evropských strukturálních fondů v rámci prioritní osy 1 OP PPR – Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články