Praha navýší finance do zvýšení bezpečnosti dopravního provozu

Praha navýší finance do zvýšení bezpečnosti dopravního provozu

Pražští radní schválili navýšení finančních prostředků do zvýšení bezpečnosti silničního provozu. Celkem se jedná o více než 97 milionů korun pro letošní rok. Připraveno je přes 140 investičních akcí, mezi které patří nejrůznější úpravy silnic, rekonstrukce křižovatek, zpomalovací prahy, osvětlení přechodů pro chodce či zlepšení cykloinfrastruktury.

Finanční prostředky jsou určené na samostatné investiční projekty v rámci tzv. Akcí pro BESIP. Letos v únoru pro tyto účely vyčlenilo Zastupitelstvo hl. m. Prahy částku 45 milionů korun, k tomu již byly schváleny v radě převody z loňska ve výši cca 12 milionů korun. Rada hl. m. Prahy nyní nechala tyto prostředky navýšit o dalších 40 milionů korun, celkem je to 97 milionů korun na zvýšení bezpečnosti v pražských ulicích.

Vzniknou například další zpomalovací prahy či středové ostrůvky na přechodech, upravovat se budou křižovatky a přisvětlovat přechody pro chodce. Výběr lokalit vychází z požadavků městských částí, které vyhodnotil odbor dopravy pražského magistrátu společně s pracovní skupinou BESIP.

„Nehoda není náhoda. Proto považujeme investice do bezpečnostních opatření v pražských ulicích za mimořádně důležité. Věříme, že se nám v konečném důsledku vyplatí a snížíme tak počet dopravních nehod, zejména těch s fatálními následky. Realizovat se letos bude více jak 140 akcí na městských částech napříč celým městem,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora pro oblast dopravy.

Realizaci stavebních akcí má na starost Technická správa komunikací hl. m. Prahy. Na seznamu je přes 140 investičních akcí, konkrétně jsou mezi většími například rekonstrukce Koněvovy ulice, rekonstrukce ulice Na Florenci, rekonstrukce Bubenského nábřeží, I. etapa revitalizace Karlova náměstí, revitalizace Vítězného náměstí, pěší cesta podél tratě oblasti Zlíchova, revitalizace Elsnicova náměstí, drážní promenáda či dílčí opatření v rámci rekonstrukce mostů Barrandovského, Libeňského a Hlávkova. Doprovodná dopravní opatření se připravují například i v ulici v Holešovičkách a u rampy Vychovatelna. Rozvíjet se budou také dětská dopravní hřiště.

„Jde bezesporu o dobrý a přínosný krok, který obyvatelé Prahy pocítí ve zvýšení bezpečnosti na vozovkách na mnoha místech. Jsou věci, na kterých se nevyplatí šetřit, a bezpečnost dopravního provozu je jednou z těchto oblastí. Chceme město, které je bezpečné pro všechny – pro řidiče, cyklisty i pro chodce,“ zdůrazňuje primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...