Praha jde příkladem v očkování, zaměřuje se ve větší míře i na cizince. Informace ke koronaviru nabízí nově v pěti jazycích

13. 05. 2021
Praha jde příkladem v očkování, zaměřuje se ve větší míře i na cizince. Informace ke koronaviru nabízí nově v pěti jazycích

S rozšířením očkování pro stále větší část populace vylepšilo hlavní město i web ockovani.praha.eu, který nově odkazuje na informace o očkování celkem v pěti jazycích, konkrétně v češtině, angličtině, ruštině, vietnamštině a ukrajinštině. Důvodem je mimo jiné početná minorita cizinců, která v metropoli žije. Celkem se jedná o více jak 237 tisíc lidí, kteří zde mají trvalé či přechodné bydliště. Pražský očkovací web je zároveň velice oblíbený, měsíčně jej navštěvuje více jak 50 tisíc lidí.

Hlavní město rozšiřuje web ockovani.praha.eu o anglickou mutaci, čímž chce pomoci cizincům získat informace k očkování, ale třeba si i zjistit, jaké hoaxy a dezinformace se o očkování šíří. Stránky přitom mají vysokou návštěvnost, denně je navštíví přibližně 1 500 lidí a měsíčně pak v průměru 53 tisíc lidí. Zároveň v dalších třech jazycích – ruštině, vietnamštině a ukrajinštině – nabízí město informace k očkování a opatřením, která v současnosti na území České republiky platí. Základní informace k očkování jsou integrovány formou linku na zmíněný web.

„Hlavní město od začátku očkování proti covidu-19 intenzivně pracuje na tom, aby bylo dostupné všem, kteří o něj projeví zájem. Praha je mezi kraji první v očkování podle místa podání na tisíc obyvatel, ale velká část očkovaných pochází ve skutečnosti odjinud. To je dáno i tím, že zde bydlí a pracují obyvatelé jiných regionů. V Praze navíc žije také mnoho cizinců a ani na ně nemůžeme s očkováním zapomenout, protože jinak nebude očkování fungovat jako ochrana celé populace,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

V Praze má podle statistik Ministerstva vnitra přechodné či trvalé bydliště téměř čtvrt milionu cizinců, přitom informace v cizím jazyce nejsou k dispozici ani na webových stránkách Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR a web koronavirus.mzcr.cz je k dispozici pouze v angličtině. Jen v metropoli však žije více jak 60 tisíc Ukrajinců, téměř 30 tisíc Rusů a přes 14 tisíc Vietnamců.

„V případě očkování těch, kteří nejsou pojištěni v systému veřejného zdravotního pojištění, musí vláda urychleně dořešit registraci a formu samoplátcovství. Praha v tomto nabízí veškerou součinnost,“ doplňuje primátor Zdeněk Hřib.

Současně město rozeslalo a dále rozesílá desítky tisíc letáků do různých zařízení po Praze, včetně obchodních řetězců Kaufland, Lidl, Albert, Globus či Billa, které pomohou informace rozšířit k velké části Pražanů. V letácích občané naleznou odpovědi na nejčastější dotazy k očkování, jako například jak fungují vakcíny či jak dlouho trvá ochrana. Letáky jsou distribuovány i do pražských nemocnic, knihoven, městským částem a dalších institucí, které jsou navštěvovány veřejností. Ve výsledku by se mělo jednat až o 100 tisíc letáků.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články