Praha bude mít jednotný systém pasportu zeleně

15. 11. 2021
Praha bude mít jednotný systém pasportu zeleně

Radní hlavního města dnes na svém jednání schválili tisk pojednávající o vytvoření jednotného systému sdílených dat o zeleni v hlavním městě Praze. Jedná se o dokument, který zaručuje vytvoření jednotné standardizované informační množiny dat o městské zeleni, ze které budou vycházet všichni správci zeleně v hlavním městě.

Jednotný systém sdílených dat o zeleni v hlavním městě Praze vychází z dlouhodobě neutišitelného stavu pražské zeleně, kdy se její správa rozdělena mezi více správců. Správci městské zeleně jsou povětšinou městské organizace jako Technická správa komunikací, Dopravní podnik, ale i pražské městské části a následně o Odbor ochrany prostředí pražského Magistrátu. Tyto organizace si zároveň sestavují vlastní pasporty zeleně a celková databáze je pak roztříštěná a nekompletní.

Vytvoření jednotného systému sdílených dat o zeleni znamená pro jednotlivé správce městské zeleně povinnosti poskytovat Institutu plánování a rozvoje Prahy informace o prostorové lokalizaci, identifikaci a základních popisných údajích objektů zeleně a dalších souvisejících objektech, jako jsou stromy, plochy, mobiliář, vodní toky, vodní plochy a zařízení doprovodné technické infrastruktury. Dále údaje koncepčních dokumentů ve vztahu k zelenomodré infrastruktuře, jako jsou celoměstský systém zeleně, ÚSES nebo koncepce stromořadí.

V jednotném systému sdílených dat o zeleni nebudou uvedeny veškeré údaje pasportů zeleně, ale pouze ty, které jsou potřebné pro řešení koordinačních a celoměstských koncepčních a plánovacích úloh ve vztahu k modrozelené infrastruktuře.

„Potřeba vytvořit jednotný systém pro pasport zeleně vyvěrá na povrch dlouhodobě. Sám jsem ve své práci narazil na problémy spojené s nedostatečnými daty o zeleni, nebo na nekoncepčnost jednotlivých informací. O každý pasport jsem jednotlivého správce zeleně musel požádat zvlášť, navíc každý správce má pasport zeleně v jiném systému. Sjednocení informací o zeleni v Praze vnímám jako velmi pozitivní krok, protože to usnadní práci nejen samotným správcům, ale i kooordinátorům městské infrastruktury a ušetří to nemalou energii a čas, který následně může kdokoliv z pověřených osob věnovat další činnosti spojené se zelení v Praze,“ komentuje situaci Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro územní rozvoj, územní plán a památkovou péči ZHMP.

Pilotním úlohou navrhovaného systému je námět na vytvoření jednotné datové vrstvy oblastí působností jednotlivých správců zeleně hl. m. Prahy. Zpracování této vrstvy a zajištění systému její dlouhodobé aktualizace je nezbytným základem pro provoz systému a současně významnou pomocí pro všechny aktéry podílející se na plánování, správě, údržbě a rozhodování ve veřejném prostoru ve městě.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články