Praha apeluje na vládu, aby učitelé byli přednostně očkováni, a žádá o stanovení data otevření škol

08. 02. 2021
Praha apeluje na vládu, aby učitelé byli přednostně očkováni, a žádá o stanovení data otevření škol

Na základě usnesení Výboru pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy vedení metropole apeluje na vládu České republiky, aby bezodkladně stanovila datum pro otevření škol při příznivé epidemické situaci a zařadila učitele do přednostní skupiny pro očkování proti onemocnění covid-19.

„Vítám debatu o bezpečném návratu dětí do škol. Uvítal bych ale, pokud si v Praze máme řešit testování vlastními silami, aby nám vláda dala vědět předem. Nyní se to jako zřizovatel většiny středních škol v našem městě dozvídáme z médií a to považuji za velmi nešťastné,” říká primátor Zdeněk Hřib.

„Jedinou cestou pro rychlý návrat dětí do škol je zajištění dostatečného testování učitelů, dětí a přednostní očkování pedagogických i nepedagogických zaměstnanců škol. Ani v jednom nevidím u vlády zatím dostatečnou snahu. Hlavní město bohužel nemá nástroje, jak napravit chyby vlády způsobené nepřipravenou testovací a očkovací strategií. Epidemická čísla jsou stále vysoká a bez urychlení vakcinace se prostě nezlepší,“ konstatuje radní pro oblast školství Vít Šimral.

Výbor pro výchovu a vzdělávání Zastupitelstva hl. m. Prahy přijal usnesení, na základě kterého apeluje společně s vedením města na vládu České republiky, konkrétně pak na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Ministerstvo zdravotnictví ČR, aby bezodkladně stanovily datum otevření škol, které bude dodrženo, pokud nebude výrazně zhoršena epidemická situace.

„Cílem výzvy není okamžité otevření všech škol bez zajištění dostatečně bezpečných podmínek pro děti i učitele. Cílem je vyzvat vládu, aby zařadila školství na stejnou úroveň jako další prioritní oblasti. Chceme, aby vláda vzala vážně negativní dopady uzavření škol na znalosti, praktické dovednosti, ale i psychické a fyzické zdraví dětí a mladých lidí, z nichž někteří jsou doma téměř rok. Chceme, aby měla jasný plán, jak školy znovu otevřít, a aby do něj zahrnula i všechny možnosti jako je testování žáků a učitelů a přednostní vakcinaci pedagogů. Zavřené školy se nesmí stát samozřejmostí, ale krátkodobým krizovým řešením, jehož negativní dopady nelze přehlížet,“ dodává předsedkyně Výboru pro výchovu a vzdělávání pražského zastupitelstva Mariana Čapková.

Zároveň město žádá, aby pedagogičtí pracovníci a další zaměstnanci škol byli zařazeni do profesí pro přednostní očkování. Současně ale musí vláda zajistit pro školy financování, nákup a logistiku pro využití neinvazivních testů, které nevyžadují laboratorní potvrzení, případně dalších protiepidemických pomůcek.

Podle usnesení výboru je dále nutné, aby byl vypracován podrobný metodický pokyn k provádění testů a následnému postupu tak, aby ředitelé nebyli bezbranně vystaveni tlaku ze strany veřejnosti.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články