Praha aktivně spolupracuje na řešení situace kolem výskytu koronaviru. Sociálním zařízením doporučí omezení návštěv

02. 03. 2020
Praha aktivně spolupracuje na řešení situace kolem výskytu koronaviru. Sociálním zařízením doporučí omezení návštěv

Hlavní město poskytuje součinnost státu při řešení situace týkající se výskytu koronaviru, minulý týden zmapovalo ochranné prostředky i kapacity lůžek pro dětské i dospělé infekční pacienty. Zástupci města jsou v pravidelném kontaktu s dalšími institucemi jako Hygienická stanice hlavního města Prahy, Světová zdravotnická organizace, složky IZS a další. Pravidelně se na úrovni města konají porady, a pokud by došlo k významné změně situace, anebo si to státní orgány vyžádaly, bude svolána Bezpečnostní rada hlavního města. Město však stále čeká na bližší informace od státu a jednolitých rezortů. Praha by proto ocenila, pokud by byla v bližším kontaktu s Bezpečností radou státu, aby měla nejaktuálnější informace v reálném čase. Metropole také reflektuje doporučení Bezpečnostní rady státu na omezení návštěv v sociálních zařízeních i doporučení krajské hygienické stanice týkající se škol.

„Aktivně jsem v kontaktu se všemi orgány, které se podílejí na řešení situace. V neděli jsem si volal s ministrem zdravotnictví a ujistil jej, že jsme maximálně připraveni poskytovat jakoukoliv součinnost. Požádal jsem jej, aby zdůraznil, že jednání Bezpečností rady státu bylo plánované dlouhodobě a že se neschází v přímé reakci na nedělní výskyt viru. Nyní čekáme na bližší informace z Bezpečností rady státu a ocenili bychom, kdybychom byli více vtaženi do kontaktu s Bezpečností radou státu tak, abychom měli informace z první ruky,“ uvedl primátor Zdeněk Hřib.

Bezpečností rada uložila krajům zpracovat typový plán epidemie. Hlavní město má plány dlouhodobě zpracované a má zpracovaný i plán epidemie velkého rozsahu, který průběžně aktualizuje. Minulý týden metropole tento plán, i další jiné, zaslala k připomínkám řediteli Světové zdravotnické organizace pro Českou republiku, který konstatoval, že jsou plány zpracovány kvalitně. Plán se zpracovává ve spolupráci s hasiči a krajskou hygienickou stanicí.

„Situaci považujeme za vážnou a v žádném případě ji nepodceňujeme, zároveň ale nechceme, aby se šířila panika. Pravidelně se proto setkáváme se složkami IZS, hygieniky a dalšími zúčastněnými subjekty. Hlavní město však v tomto případě nemůže nic nařizovat a řídí se pokyny krajské hygienické stanice, ministerstva a Bezpečnostní rady státu. Pokud by vláda vyhlásila nouzový stav, budeme jej samozřejmě respektovat a postupovat dle instrukcí státu,“ sdělil náměstek Petr Hlubuček.

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby rodiče žáků, ale obecně i Pražané, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku, a to i přesto, že se u nich neprojevily příznaky nemoci. Lidé musí brát na zřetel to, zda byli jen lyžovat nebo navštívili tamní domácnost, akci s velkou koncentrací osob a podobně. Je proto důležité se v těchto případech obrátit na infolinku krajské hygienické stanice, kde epidemiolog konkrétní případ rozebere a vyhodnotí, zda se jedná o rizikovou situaci. Na základě toho v krajním případně doporučí domácí izolaci.

„Situaci spojené s koronavirem se věnujeme i v oblasti zdravotnictví a sociální péče a jsme v kontaktu s těmito institucemi. Minulý týden jsme mapovali ochranné prostředky, dostupnost infekčních lůžek včetně ventilovaných a jsme připraveni poskytovat další součinnost státu. Nasloucháme instrukcím Bezpečností rady státu a budeme reflektovat doporučení na omezení návštěv v domovech seniorů a sociálních zařízeních. Důležitá je role veřejnosti, zejména osobní zodpovědnost lidí, kteří se vracejí z rizikových oblastí. Ti by měli kontaktovat infolinku pražské hygienické stanice, sledovat svůj zdravotní stav a aktivně vyhledávat relevantní informace například na Bezpečnostním portálu Prahy,“ uvedla radní Milena Johnová.

Od minulého týdne jsme v úzkém kontaktu se školami a školskými, sociálními a zdravotnickými zařízeními. Podle Hygienické stanice hlavního města Prahy zatím není důvod omezovat provoz škol, neboť děti nepatří do rizikových skupin. Ve školách by se však měla dodržovat základní hygienická pravidla. Bezpečnostní rada státu doporučila, aby domovy seniorů a další sociální a zdravotnické organizace omezily návštěvy. Hlavní město se proto na tyto organizace obrátí a doporučení jim spolu s dalšími informacemi předá. Dopravní podnik pokračuje v dezinfekci tramvajových vozů a připravil letáky s doporučeními, které nainstaluje do autobusů, tramvají a metra.

Hlavní město prosí veřejnost, aby dbala na pravidla zvýšené hygieny, využívala infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy i Státního zdravotního ústavu, a brala vážně svou osobní zodpovědnost. Nemocní by tak například neměli chodit mezi zdravé lidi. Na média Praha apeluje, aby informovala objektivně, nespekulovala o nejhorších scénářích a nešířila paniku.

Aktuální informace zveřejňuje hlavní město Praha průběžné na bezpečnostním portálu. Na stránkách Ministerstva zahraničí ČR jsou k dispozici Aktuální doporučení a varování. Aktuální informace ke koronaviru COVID-19 zveřejňuje průběžně Ministerstvo zdravotnictví ČR na speciální stránce, kde jsou také rady a doporučení pro občany a odkazy na další instituce.

Pokud Pražané potřebují poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je k dispozici infolinka Hygienické stanice hlavního města Prahy. Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin. Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice. Nebo na linkách Státního zdravotního ústavu, které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Lidé by si měli preventivně a často mýt ruce mýdlem a vodou. Pokud tyto prostředky nejsou dostupné, je vhodné použít dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli by si lidé měli zakrývat ústa a nos nejlépe jednorázovým papírovým kapesníkem a ten po použití odhodit do nejbližšího odpadkového koše, následovat by měla odpovídající hygiena rukou. Pokud lidé při potřebě zakašlání nebo kýchnutí nemají k dispozici jednorázový papírový kapesník, je doporučováno si ústa či nos zakrývat paží nebo rukávem. Použití ruky k zakrytí není vhodné, neboť se na ní může uchytit infekce, kterou by pak svou rukou nakažený dále rozšiřoval. Zároveň by si lidé rukama neměli sahat do očí a úst.

Ve světě bylo prokázáno téměř 90 000 případů onemocnění koronavirem COVID-19, skoro 46 000 lidí se však z onemocnění zcela zotavilo. Viz statistky zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články