Radou Prahy 4 prošel pirátský návrh na ztransparentnění veřejných zakázek

03. 04. 2019
Radou Prahy 4 prošel pirátský návrh na ztransparentnění veřejných zakázek

Rada městské části Praha 4 dnes na svém zasedání schválila návrh pirátského radního pro investice a majetek Mateje Šandora o ztransparentnění veřejných zakázek. Záběr veřejně soutěžených zakázek se zvýší díky snížení cenového limitu, uchazeči se budou zveřejňovat, lhůty k podávání nabídek se prodlužují a ze hry jsou nově firmy s nejasnou vlastnickou strukturou.

Oblast transparence zadávání veřejných zakázek byla jednou z hlavních programových priorit Pirátů. Pro nadlimitní a podlimitní veřejné zakázky na MČ Praha 4 platí zákon o zadávání veřejných zakázek. Pro zakázky malého rozsahu však doposud stačilo oslovit několik dodavatelů pro získání nabídek bez otevřené soutěže. Veřejnou zakázkou malého rozsahu je přitom zakázka až do 2 mil. Kč (vše bez DPH), v případě stavebních prací dokonce až do 6. mil. Kč. Jedná se tedy o významné finanční částky v rozpočtu MČ Praha 4.

“Do koaliční smlouvy jsme jako Pirátská strana prosadili, že tento postup chceme změnit. Povedlo se! Rada MČ Prahy 4 na svém zasedání 3. 4. schválila novou koncepci zadávání veřejných zakázek, podle níž se zakázky nad 500 tis. Kč budou soutěžit otevřeně s možností přihlášení kohokoli, kdo splní podmínky soutěže. Účastníci soutěže budou zveřejněni a zakázku bude možné zadat pouze subjektu, u kterého je znám jeho konečný majitel. Zároveň se stanovila minimální lhůta pro podávání nabídek, aby měl každý subjekt dostatek času se do soutěže přihlásit,” uvádí radní Matej Šandor (Piráti), autor návrhu.

Část nových pravidel začne platit už během května 2019, část pak od 1. září 2019. Půjde i o zakázky, které zadává 4-Majetková, a.s. jménem MČ Praha 4. Jednotlivé zakázky nad 500 tis. Kč tak budou postupně k nalezení na webu https://zakazky.praha4.cz/.

Kontakt:

Matej Šandor, radní pro investice a majetek, Piráti Praha 4, matej.sandor@pirati.cz

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články