Magistrát apeluje na respektování stávajících doporučení státní hygienické služby

Magistrát apeluje na respektování stávajících doporučení státní hygienické služby

V Praze 6 a na tamní základní škole se dnes objevilo podezření na možný výskyt koronaviru u rodiče dítěte. Rodič dítěte si na vlastní náklady nechal udělat výtěr, který vyšel pozitivně. Jedná se však o výsledek ze soukromé kliniky, který musí potvrdit národní referenční laboratoř. V tuto se tedy nejedná o oficiálně potvrzený výsledek.

Rodič následně kontaktoval krajskou hygienickou stanici, nyní ale musí být výsledek potvrzen. Krajská hygienická stanice ve škole provádí epidemiologické šetření. Ředitel školy zrušil v některých třídách výuku. Zřizovatelem školy je městská část, která se situací zabývá na svém zasedání.

Rodič bohužel zvolil nestandartní postup, nejprve se nechal testovat na soukromé klinice a až následně kontaktoval krajskou hygienickou stanici.

Hygienická stanice hlavního města Prahy doporučuje, aby rodiče žáků, ale obecně i Pražané, kteří byli v rizikových oblastech, kontaktovali jejich infolinku. Kontaktování doporučuje i v případech, kdy se neprojevily žádné příznaky nemoci. Lidé ovšem musí brát na zřetel to, zda byli jen lyžovat nebo navštívili tamní domácnost, akci s velkou koncentrací osob a podobně. Je proto důležité se v těchto případech obrátit na infolinku krajské hygienické stanice, kde epidemiolog konkrétní případ rozebere a vyhodnotí, zda se jedná o rizikovou situaci. Na základě toho v krajním případně doporučí domácí izolaci.

„Protokol je na všech školách stejný. Jakmile se objeví nějaká informace od rodičů, nebo se ředitel dozví, že někdo z dětí či jejich příbuzných byl v rizikové oblasti, kontaktuje hygienickou stanici hlavního města. Ta vysílá tým a na místě konzultuje další postup,“ říká radní pro školství Vít Šimral.

Tísňové linky 112 a 155 slouží k nouzový účelům a neslouží k informování obyvatel o koronaviru. K tomuto účelu slouží infolinky Hygienické stanice hlavního města Prahy. Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin. Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice. Nebo na linkách Státního zdravotního ústavu, které mají číslo: 724 810 106 a 725 191 367. Linky jsou v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články