Do hlasování k pocitové mapě hlavního města se zapojilo více jak 6 tisíc lidí

05. 10. 2021
Do hlasování k pocitové mapě hlavního města se zapojilo více jak 6 tisíc lidí

Hlasování v rámci Pocitové mapy hl. m. Prahy je u konce. Díky této mapě se mohli lidé až do konce září vyjádřit k místům, kde žijí, pracují nebo tráví volný čas a pomoci tak hlavnímu městu i městským částem zjistit, co by kde chtěli za změny. Podněty budou sloužit jako podklad pro zlepšení prostředí, kde Pražané tráví čas každý den. Celkem se do hlasování zapojilo 6 072 lidí, kteří označili 98 365 míst.

V rámci hlasování k pocitové mapě, za kterou mimo jiné získala Praha ocenění v krajském kole soutěže Zlatý erb 2021, označili lidé téměř 100 tisíc míst, u kterých by si přáli změny. Konkrétně se pak vyjádřili s návrhy na zlepšení přibližně u třetiny z nich. V rámci projektu pocitových map občané umisťovali na on-line mapu města lístečky na místa, kde se necítí bezpečně, kde rádi tráví volný čas, kde by se měla zlepšit dopravní situace a podobně. Podněty dále budou sloužit městským částem pro účely komunitního plánování či městským organizacím. Celkem se do hlasování na stránkách https://www.pocitovemapy.cz/praha/ zapojilo přes 6 tisíc lidí.

„Přes šest tisíc občanů, kteří projevili zájem o své okolí prostřednictvím pocitové mapy, považuji za skvělý výsledek. Beru to jako ukazatel, že se značná část obyvatel zajímá o své bydliště a chtěla by se podílet na jeho rozvoji a zlepšení. Nástroje, které posilují komunitního ducha, jsou krokem správným směrem,“ uvádí radní hl. m. Prahy pro bydlení a transparentnost Adam Zábranský.

V rámci října budou zpracovány veškeré získané podněty Univerzitou Palackého a v listopadu se uskuteční předání souhrnných výstupů pro Magistrát hl. m. Prahy, jednotlivé městské části a další organizace. V dalších měsících pak bude následovat využívání námětů jednotlivými institucemi.

„Těší nás, že úsilí, které Praha a jednotlivé městské části vložily do kampaně k pocitové mapě, přineslo své ovoce. Počet občanů zapojených do hlasování je úctyhodný, a to nejen v českém měřítku. Pocitová mapa opět potvrdila, že je v rámci zapojování veřejnosti nástrojem přínosným a oblíbeným. Národní síť zdravých měst je připravena navázat na pilotní zkušenost Zdravého města Praha a šířit ji i do dalších krajů,“ říká Petr Švec, ředitel NSZM ČR.

Pocitová mapa je nástroj, který v České republice funguje již několik let a zkušenost s ním má řada měst a obcí. Pomocí pocitové mapy mohou města sbírat zpětnou vazbu od svých občanů. Ti se vyjadřují k tomu, jak se jim ve městech žije či kde tráví volný čas a případně vidí příležitosti ke zlepšení.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články