Piráti prosadili další krok v boji proti suchu. Praha bude na svých pozemcích realizovat tzv. zasakovací průlehy, které zabrání odtoku vody

23. 01. 2020
Piráti prosadili další krok v boji proti suchu. Praha bude na svých pozemcích realizovat tzv. zasakovací průlehy, které zabrání odtoku vody

Praha, 23. ledna 2020 - Při přibývajících přívalových deštích dochází k nízkému vsaku vody. Na svahovitých pozemcích voda jen rychle odteče bez toho, aby měla možnost se vsáknout a kvůli tomu se výrazně zhoršují projevy dlouhodobého sucha. Výbor pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí ZHMP tak na svém jednání 21. 1. 2020 doporučil na návrh místopředsedy výboru Tomáše Murňáka (Piráti) a Evy Tylové z Prahy 12 městu realizaci zasakovacích průlehů (tzv. svejlů), které zajistí tolik potřebné zadržování vody v krajině.

„Realizace zasakovacího průlehu je jednoduchá, jedná se o příkop hluboký cca 1m, ve kterém je vrstva štěrku pokryta geotextílií, poslední vrstvu tvoří půda, do které je zaseta tráva. Okolí průlehu může být osázeno keři, které usměrňují tekoucí vodu a podporují tak její váknutí. Štěrk zajistí rychlejší a účinnější vsakování přívalové vody a průleh je schopen vodu nejen kumulovat, ale postupně ji pak půdními kapilárami propustí ke kořenům rostlin a tím se zvýší půdní vlhkost i vlhkost v samotném mikroklimatu trávníků,“ vysvětluje místopředseda výboru Tomáš Murňák.

Průlehy mohou zabránit výraznějším projevům sucha - schnutí trávy, stromů a vymírání půdní bioty. Mohou také zmírnit i enormní erozi půdy, ke které kvůli přívalovým dešťům dochází a která je v městském prostředí již tak výrazně znehodnocena. Náklady na jeden průleh se pohybují v řádu jednotek tisíc, dle místních podmínek. Jedná se tedy o technicky jednoduché a levné opatření, pro které není třeba stavební povolení. Průkopníkem v tomto přístupu je městská část Praha 12, která začala realizovat průlehy již v minulém roce např. ve Volnočasovém areálu VOSA a velice se osvědčily.

„Praha 12 začala s realizací zasakovacích průlehů již minulý rok na dvou místech, která trpí zvýšeným suchem. Jejich stavbu jsme realizovali ve volnočasovém areálu VOSA na svazích mezi jednotlivými mlatovými plochami, aby zachytily přívalový déšť, který z nich stéká. Další průlehy jsme realizovali na sídlišti Kamýk, které je postavené na skále a na navážkách a suchem zde trpí stromy i keře. Průlehy zmírní i další negativní jev, kdy voda při přívalovém dešti odteče na chodníky a komunikace, kde vytváří kaluže či je dokonce zanáší bahnem,“ dodává místostarostka Prahy 12 a členka Výboru pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí ZHMP Eva Tylová (Piráti).

Doporučení realizace zasakovacích průlehů se týká orgánů města, městských organizací a městských částí. Používány by měly být při rekonstrukcích, rekultivacích a terénních úpravách zejména svahovitých pozemků ve vlastnictví hlavního města Prahy či pozemků svěřených do správy městským částem.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články