Nesouhlasíme s bouráním Budějovické pasáže

15. 03. 2018
Nesouhlasíme s bouráním Budějovické pasáže

Praha, 15. března 2018 – Piráti nesouhlasí s uzavřením a demolicí Budějovické pasáže na základě povrchního posudku magistrátního statika. Požadují, aby magistrát zahájil komunikaci s ostatními odborníky a urychleně uspořádal kulatý stůl mezi statiky DBK, zástupci Magistrátu hl. m. Prahy a za přítomnosti znaleců z ČVUT. Je žádoucí znovu posoudit nutnost bourání v tomto celoměstsky důležitém komunikačním uzlu. Na podporu tohoto požadavku sepsalo Místní sdružení Pirátů Praha 4 petici za urychlenou opravu a zprůchodnění pasáže Budějovická.

Pasáž včetně jižního výstupu ze stanice metra Budějovická uzavřel její vlastník, Magistrát hl. m. Prahy, dne 19. ledna 2018. Prostor musí nyní složitě obcházet i lidé jdoucí do polikliniky nebo na radnici Prahy 4. Majitel DBK, jehož objekt tvoří s terasou jeden konstrukční celek, si nechal vypracovat vlastní posudek s měřením tloušťky nosníků ultrazvukem a zkoumáním jejich vnitřku pomocí kamer. Ten namísto neopravitelného havarijního stavu konstatoval, že terasa nutně potřebuje opravu, ale aktuálně neohrožuje bezpečnost chodců pod ní. Podle názoru znaleckého ústavu může terasa po opravách sloužit klidně dalších 50 let. Potvrdil tak, že terasu není nutné bezprostředně bourat, stačí ji opravit.

„Bezpečnost občanů nelze brát nikdy na lehkou váhu a rychlé uzavření Budějovické pasáže na počátku roku bylo proto pochopitelné. Ve světle nových informací je však třeba přehodnotit bourání a namísto toho se pustit do oprav a brzkého zprůchodnění pasáže,“ říká Viktor Mahrik, člen zastupitelstva hl. m. Prahy.

Naprostá nečinnost hlavního města, co se týče údržby Budějovické pasáže, je nepochopitelná. Přitom o špatném stavu terasy věděl magistrát již v srpnu 2011. V té době byl vypracovaný statický posudek, který konstatoval, že je nutná okamžitá oprava. Kvůli dlouhodobému nezájmu magistrátu působí Budějovická pasáž značně nepřívětivě a ošuměle.

„Vzhledem k významu terasy, která dlouhodobě sloužila jako přirozené centrum a místo pro setkávání občanů, navrhujeme, aby město vypsalo architektonickou soutěž na revitalizaci celého prostoru. Její zadání by mělo vycházet z požadavků obyvatel shromážděných během plánovacího stanu a ankety v letech 2015 a 2016,“ dodává Tibor Vansa, předseda místního sdružení Pirátů na Praze 4.

Piráti v Praze 4 připravili petici, ve které požadují uspořádání kulatého stolu mezi statiky DBK a zástupci Magistrátu hl. m. Prahy za účasti znaleců z ČVUT. Cílem setkání by mělo být projednat možná řešení neúnosné situace na stanici metra Budějovická. Zejména je nutné posoudit, zda je skutečně nutné zbourat přemostění, vyřešit problematiku požární bezpečnosti DBK a posoudil technické návrhy, které zvyšují průchodnost pasáže do polikliniky a metra. Pokud by závěrem jednání bylo bourání terasy, mělo by být součástí výstupů i to, čím a v jakém časovém horizontu bude terasa nahrazena.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články