Piráti nepodpoří návrh vyhlášky, která nepřehledně zakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti. Praha je svobodné město

Piráti nepodpoří návrh vyhlášky, která nepřehledně zakazuje konzumaci alkoholu na veřejnosti. Praha je svobodné město

Klub Pirátů na dnešním jednání Zastupitelstva hl. m. Prahy nepodpoří svými hlasy návrh vyhlášky, která výrazným způsobem omezuje konzumaci alkoholu na veřejnosti. Vyhláška je navíc natolik nepřehledná, že by se v ní nezorientovali místní ani návštěvníci Prahy a i její vymáhání by bylo komplikované. Klub Pirátů se shoduje na tom, že restriktivní vyhláška sama o sobě nijak neřeší problémy hluku, nepořádku nebo problematického chování jednotlivců ve městě.

„Praha je svobodné město, kde žijí svobodní lidé, a já nevidím jediný důvod, proč by si nemohli udělat po práci piknik v parku na dece s lahví vína. Zákaz otevřených lahví alkoholu v parcích formou vyhlášky je nevhodným plošným zákazem. Podařilo se přesvědčit koaliční partnery o tom, že to má být v principu povoleno a pouze na vybraných místech je možné uvažovat o zákazu, nicméně městské části určily tolik míst, že je to nepřehledné a pití alkoholu je zakázáno prakticky všude. V této podobě to nemůžeme podpořit. Navíc ta vyhláška žádný problém nevyřeší. Zákazu otevřených lahví se každý vyhne lahví s víčkem nebo zátkou. Hluk na ulicích navíc většinou dělají lidé, kteří se už napili v hospodě a jenom se přesouvají na jiné místo,“ říká Zdeněk Hřib, primátor hl. m. Prahy za Piráty.

“Naší ambicí bylo tuto nepřehlednou vyhlášku změnit do podoby, která bude jasná a všem srozumitelná. Bohužel, to by mělo být odhlasováno současný stav vůbec nezlepšuje a mění se jen kosmeticky a k větší přísnosti. Nebude dosaženo toho, že by bylo možné lépe postihovat lidi, kteří dělají hluk a nepořádek. Jen se rozšiřuje záběr vyhlášky také na lidi, se kterými žádné problémy nejsou, nikoho neobtěžují a není důvod je perzekuovat za otevřenou láhev,” dodává Magdalena Valdmanová, zastupitelka za Piráty v městské části Praha 2.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články