Piráti na Praze 6 protestují proti dalším nevýhodným smlouvám na 30 let

20. 02. 2018
Piráti na Praze 6 protestují proti dalším nevýhodným smlouvám na 30 let

Praha, 19. února 2018 – Piráti zásadně nesouhlasí s postupem radnice MČ Prahy 6, která se chystá vyhlásit výběrové řízení na provoz domova pro seniory na Vítězném náměstí. Součástí smlouvy uzavřené na 30 let má být i rekonstrukce objektu, a to bez možnosti radnice ovlivnit finální podobu. Případ připomíná dřívější nevýhodnou smlouvu o pronájmu a rekonstrukci břevnovské polikliniky z roku 2010. K rekonstrukci nikdy nedošlo.

„Piráti považují za naprosto nepřípustné zbavit se kontroly nad objekty v miliardové hodnotě na tak dlouho a ponechat provoz cca 200 lůžek domova pro seniory plně jen na komerčním subjektu. Majetek městské části musí sloužit občanům, a ne soukromým podnikatelským zájmům,“ uvedl Viktor Mahrik, zastupitel Pirátů na magistrátu.

Piráti jsou přesvědčeni, že je třeba začít hledat vhodná řešení včas:

„Nyní je na čase začít řešit otázku, jak v našich zdravotních a sociálních zařízeních zajistit dostatek potřebných míst. Podle analýzy, kterou si radnice nechala v roce 2017 zpracovat, chybí na území městské části jen v domovech pro seniory dalších přibližně 145 míst. V následujících letech se podle odhadů toto číslo nejméně zdvojnásobí,“ dodává statistické údaje Mahrik.

Kromě domova pro seniory provozuje MČ Praha 6 také léčebnu dlouhodobě nemocných v Chitussiho ulici. Budova LDN je již řadu let v žalostném stavu a radnice se i přes nesouhlas občanů a odborné veřejnosti snaží za každou cenu prosadit přístavbu nové budovy LDN k břevnovské poliklinice.

„Za této situace by bylo nanejvýš vhodné upravit projekt na rekonstrukci domova pro seniory a uvažovat zde i o pracovišti LDN. Po opravě původní budovy v Chitussiho ulici by pak případně mohlo být přestěhováno zpět. Radnice měla na řešení situace s domovem seniorů v Šolínově ulici celé volební období, ale neudělala vůbec nic. Nyní se chystá o takto zásadních věcech rozhodovat těsně před volbami. S občany městské části, kteří budou přitom tvořit hlavní část klientely, záležitost vůbec neprojednala,“ popisuje jednání radnice i možná lepší řešení Ivan Hrůza, odborník Pirátů MS Praha 6 na zdravotní a sociální péči.

Kauza připomíná nedávno medializovaný případ “pronájmu” Nemocnice na Františku na Praze 1. A také nevýhodnou smlouvu, kterou radnice Prahy 6 uzavřela v roce 2010 s firmou Poliklinika Marjánka, a.s. na pronájem budovy břevnovské polikliniky. Postupnou rekonstrukci budovy firma nikdy nerealizovala a nakonec jí ještě bylo vyplaceno odstupné v desítkách milionů korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články