Prosazujeme Pirátský program z konstruktivní opozice

25. 05. 2015
Prosazujeme Pirátský program z konstruktivní opozice

Staré politické struktury jako ODS často nálepkují náš postoj konstruktivní opozice jako nečitelný. Je to patrně dáno tím, že opozice se historicky v Praze chovala tak, že vládnoucí koalici rétoricky kritizovala a žádné vlastní návrhy nepředkládala. Zanedbávala ovšem i svoji úlohu důkladné kontroly jednotlivých kauz a leckdy na jejich přikrytí spolupracovala. V zastupitelstvu se tak vyvinul systém stran ODS, ČSSD a TOP 09, kde každý ví na každého něco.

Piráti mají přístup přesně opačný. V opozici kontrolujeme vládní koalici, kritizujeme problamatické kroky a předkládáme vlastní návrhy. Piráti stojí o prosazení vlastních návrhů. Nehodlají však kvůli tomu udělat cokoliv. Jasně deklarujeme, že nejsme členy koalice, ale máme zájem z konstruktivní opozice ovlivňovat pražskou politiku. V poměrném volebním systému tento postoj také dává největší smysl.

Strany v poměrném systému a motivy k jejich spolupráci

Pražské zastupitelstvo je voleno v poměrném systému. V tomto volebním období zasedá v zastupitelstvu 7 volebních stran. Poměrný volební systém je velmi odlišný od většinového volebního systému Velké Británie, kde existují dvě velké politické strany, které mezi sebou zápolí a často ani nepotřebují koaličního partnera. V pražském zastupitelstvu kvůli poměrnému systému musí vzniknout koalice dvou až tří stran, která má většinu hlasů, sestavuje Radu a schvaluje programové prohlášení. Pokud má vládnoucí koalice pouze slabou většinu, hledá podporu u konkrétních návrhů i u opozičních politických stran.

Odlišnost ve volebním systému má samozřejmě vliv i na ochotu politických stran spolupracovat na vládě. V systému dvou stran, který je ve Velké Británii, spolu parlamentní strany zpravidla nespolupracují. Je to dáno tím, že nepotřebují většinu k vládnutí. Naproti tomu v systému poměrného zastoupení spolu politické strany spolupracují, protože vědí, že v budoucnu budou muset utvořit nějakou koalici s jiným partnerem. V předchozím volebním období Praha zaznamenala dokonce tři koalice – ani v jedné z nich bychom být nechtěli.

Relevance a systémovost politických stran

Ne všechny politické strany jsou však stejně významné. Politologové dělí politické strany v zastupitelském orgánu na relevantní a nerelevantní. Nerelevantní politickou stranou je taková politická strana, která nemá žádný koaliční potenciál (bez ohledu na to, zda je aktuálně v koalici či nikoliv), případně nemá na vládnoucí koalici jiné páky (tzv. strany s vyděračským potenciálem). Stranou, která není podle politologů relevantní, je typicky antisystémová strana. S antisystémovou stranou typicky nechce žádná jiná politická strana spolupracovat (např. u nás šlo o Republikány Miroslava Sládka, Dělnickou stranu nebo KSČM).

Stejně jako řada dalších lidí jsem si původně myslel, že Piráti jsou také antisystémová strana. Politologové ovšem chápou slovo antisystémový trochu jinak. Za antisystémovou stranu považují stranu, která chce otevřeně nebo skrytě odstranit demokracii a svobodu. Za antisystémovou či nelegitimní stranu nás výslovně či náznakem označuje OSA, nebo Protipirátská unie sdružující filmové vydavatele.

Je pravda, že Piráti vznikli kvůli zásadnímu požadavku na reformu kopírovacího monopolu, který dnes uzamyká kulturu a vědomosti. Ale tento požadavek přeci nelze považovat za boj proti demokratickému systému. Pirátům totiž nevadí demokratický systém ani svobodný trh sám o sobě. Právě naopak: prosazují nejširší zavedení skutečné demokracie včetně její přímé formy a uvolnění svobody podnikání.

Antisystémovost Pirátů se projevuje nikoliv vzhledem k systému, který máme na papíře a v Ústavě, ale vzhledem k faktickému fungování. Prakticky totiž máme až příliš často co do činění s mafiánskou chobotnicí, korupcí a malou domů. Demokracie je fasádou toho, jak si korporace a mafiánské struktury píšou na míru zákony naší společnosti. Stát z daní lidí nebo z evropských peněz dotuje vybrané firmy, staré struktury v politických stranách skrz nastrčené firmy vysávají peníze z veřejných zakázek a korporace skrze novely zákonů likvidují svoje konkurenty. Vzhledem k tomuto systému určitě antisystémovou stranou jsme.

Piráti jsou (možná díky právě popsanému názoru) stranou s vysokým koaličním potenciálem. Kdo by nechtěl mít ve své koalici ty Piráty, kteří jsou tak transparentní, že? Oslovila nás jak vítězná politická strana ANO primátorky Adriany Krnáčové, tak druhá TOP09 bývalého primátora Tomáše Hudečka. Naše opoziční hlasy jsou vzhledem k rozložení počtu mandátů cenné, protože vládnoucí koalice má křehkou většinu jednoho hlasu.

Piráti se rozhodli pro konstruktivní opozici

Piráti před volbami deklarovali, že nevstoupí do koalice s ČSSD (kterou sestavilo ANO a Trojkoalice). ČSSD zde vládla dlouhou dubu a spoluzodpovídá za pověst Magistrátu hl. m. Prahy mezi občany. Představili jsme 10 požadavků včetně protikorupčních opatření, o kterých jsme s ANO jednali, ale nakonec to vyšumělo do prázdna. Zároveň stojíme nohama na zemi a v opozici se potřebujeme naučit, jak úřad a pražská politika fakticky funguje. Toto volební odbobí se důkladně seznámíme s fungováním úřadu. Žádný jiný úřad v zemi není tak velký a složitý jako magistrát. Díky těmto informacím a zkušenostem budeme moci v příštích volbách nabídnout i jasnou vizi fungování města a hledat pro ni koaliční partnery, podobně jako se tak děje v jiných, menších městech (např. Žít Brno s podporou Pirátů).

Opozice v poměrném volebním systému nemá jednoznačného vůdce, jako je v britském parlamentu vůdce opozice „nejoddanější“ jejímu veličenstvu. Opozice v poměrném systému včetně pražského zastupitelstva je typicky vícestranná, přičemž různé strany v opozici mají různé a neslučitelné cíle. Například opozice v pražském zastupitelstvu je tvořena antisystémovou stranou KSČM, bývalými vládnoucími stranami ODS a TOP09, které jsou svým vystupováním nyní spíše v destruktivní opozici (jiná otázka jsou faktické vazby), a Piráty v konstruktivní opozici.

Politologové člení opozici na

  • konfrontační, která je nekompromisní a na veřejnosti hlasuje vždy proti, protože nemůže dělat nic jiného,
  • smířlivou, u které koalice shání podporu a opozice díky tomu rozhodnutí koalice ovlivňuje a prosazuje část svých návrhů.

Piráti dostali ve volbách mandát zastupovat své voliče. Pro mě i další zastupitele bylo nemyslitelné, že by se naše činnost omezila na to, abychom jen na zastupitelstvu kritizovali vládu. Ostatně i významný politolog Giovanni Sartori se vyjádřil v tom smyslu, že opozice má být konstruktivní, nikoliv destruktivní.

V konstruktivní opozici prosazujeme Pirátský program

Úlohou opozice v parlamentní demokracii je kontrolovat vládu a předkládat vlastní návrhy řešení. Jako opoziční zastupitelé jsme odmítli sedět v lavici a soustředit se jen na rétorická cvičení. Kvůli tomu jsme mandát od Pražanů nedostali. Na druhou stranu v konstruktivní opozici můžeme hlasovat přesně tak, jak považujeme za správné.

Cílem našeho působení je, aby naše opoziční práce měla pro občany co největší přínos. Proto jsme ​konstruktivní opozicí​. Práci na magistrátu se věnujeme (na rozdíl od zbytku opozice) na plný úvazek, a to díky zákonné odměně zastupitele a příspěvku od Pirátské strany na naši činnost. Děláme přitom přesně to, co od nás čekají občané a naši voliči:

  • Ptáme se na informace, které dosud nebyly veřejně dostupné, a tyto informace zveřejňujeme​, získáváme podklady a hloubkově analyzujeme významné kauzy (např. odpovědnost za Opencard, ​smlouvy na SMS jízdenky​, pronájem Škodova paláce za 4 mld. korun). Odmítáme se smířit s tím, že koalice jmenovala do čela kontrolního výboru ODS a že tak fakticky zablokovala prošetření těchto kauz.

  • Bombardujeme koalici připomínkami k tomu, co by měla dělat (např. v oblasti informatiky, protikorupční strategii, k řízení městských společností, ke kontrolám apod.) Koalice některé naše návrhy ​přijímá za vlastní ​ (např. ​open source je poprvé v programovém prohlášení!​), některé ​ odkládá (lepší zveřejňování smluv, povinné předkládání velkých zakázek do zastupitelstva) a některé ​ignoruje (požadavek zveřejňování majetkových přiznání, živý přenos schůzí Rady).

  • Pracujeme v ICT komisi zastupitelstva. Uvědomujeme si tristní stav v jakém je pražská informatika, snažíme se městu v této oblasti pomoci, navrhujeme řešení nejakutnějších problémů a připravujeme dlouhodobá strategická opatření. V souladu se svými volebními sliby pracujeme na řešení problémů spojených s Opencard. Za část práce, kterou v této oblasti odvádíme, jsme placeni v souladu se zákonem o hlavním městě Praze, přičemž hodinovou výši náhrady stanoví zastupitelstvo (mimochodem navrhli jsme její snížení, ale náš návrh neprošel).

Je pravda, že u Opencard dostáváme náhrady na základě pověření od primátorky, ale to rozhodně neznamená, že jsme v koalici, ostatně zástupci ODS i TOP 09 získali velmi dobře placená místa v dozorčích radách městských firem, kde se odměny rozhodně neodvíjejí od odpracovaných hodin, ale je stanovena paušálem. Nikdo je neobviňuje, že jsou v koalici. My tyto informace narozdíl od nich zveřejňujeme.

Radíme vládnoucí koalici, aby dělala lepší rozhodnutí, ale neobchodujeme s ní. Upozorňujeme na nezákonnosti a nehospodárnosti, se kterými se na Magistrátu občas setkáváme. Získáváme vědomosti a šíříme know-how mezi Piráty v celé republice i v zahraničí. Naším cílem je změnit způsob vládnutí a šířit myšlenku úplné otevřenosti magistrátu iniciativě a kontrole občanů.

Naše pozice v zastupitelstvu je jasná a čitelná. Podporujeme všechny návrhy, které jsou v souladu s naším volebním programem, bez ohledu na to, kdo je navrhl. Jsme ochotni spolupracovat na konkrétních opatřeních a návrzích se všemi zastupiteli. Pracujeme v oblastech, kde se cítíme kompetentní (řešení Opencard, otevírání pražských dat) a koalice nám dala k práci nějaký prostor. Snažíme se prošetřit kauzy, které za minulého politického vedení zůstaly nedořešeny (Škodův palác, Opencard apod.). Na zastupitelstvu hlasujeme zcela svobodně a naše hlasování jasně dokládá, že nejsme žádné béčko koalice. Nebojíme se kritizovat koalici, když zdržuje protikorupční opatření, a nijak jí nepodlézáme, ale zrovna tak ji klidně pochválíme například za zastavení podezřelého developerského projektu v Benicích. V neposlední řadě transparentně zveřejňujeme všechno, co v zastupitelstvu děláme a jak jsme za to placeni. To je podle nás konstruktivní opozice.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Piráti chtěli definitivně ukončit kauzu Dozimetr v Dopravním podniku vystoupením ze společného podniku Nové Holešovice. Koaliční partneři ze SPOLU a STAN však utekli před odpovědností
29.04.2024

Piráti chtěli definitivně ukončit kauzu Dozimetr v Dopravním podniku vystoupením ze společného podniku Nové Holešovice. Koaliční partneři ze SPOLU a STAN však utekli před odpovědností

Radní za Piráty dali svým dnešním hlasováním v projektu společného podniku Nové Holešovice z dob pražské vlády hnutí ANO jasně najevo, že odmítají projekt, ve kterém jakýmkoliv způsobem hrají roli úplatky ve výši až desítek...