Magistrátní výbor dal zelenou pirátskému návrhu zákazu masového pálení uschlých stromů a keřů. Táboráků se nedotkne

16. 10. 2019
Magistrátní výbor dal zelenou pirátskému návrhu zákazu masového pálení uschlých stromů a keřů. Táboráků se nedotkne

Praha, 16. října 2019 – Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu hl. m. Prahy včera schválil požadavek na vydání vyhlášky, která bude regulovat spalování větví a dalšího rostlinného materiálu na otevřených ohništích. Zákaz pálení by se měl týkat většího množství nad 2 m³. Výbor pro životní prostředí a infrastrukturu hl. m. Prahy schválil na návrh Evy Tylové, místostarostky Prahy 12, a členky tohoto výboru, požadavek na vydání vyhlášky, která bude regulovat spalování větví a dalšího rostlinného materiálu na otevřených ohništích.

Eva Tylová k tomu uvedla:

„Praha překračuje limity poletavého prachu a stále se nedaří znečištění ovzduší výrazně snížit. Přitom za této situace je možné pálit pokácené keře z několika hektarů pozemků, jako to např. udělal na Praze 12 jeden z developerů, stačí je nechat uschnout. Přitom je možné tento materiál odložit na sběrném dvoře do kontejneru na biodpad. Případně větve štěpkovat a štěpku i dále využít. Požadavek zákona o ovzduší na alternativní nakládání s tímto materiálem, je tedy splněn. Návrh by se týkal většího množství rostlinného materiálu nad 2 m³. Tedy by se netýkal opékání špekáčků na ohýnku.“

Tomáš Murňák, místopředseda výboru k tomu uvedl:

„Znečištěním ovzduší v Praze se intenzivně zabýváme. Zákon o ovzduší umožňuje městům, aby vydalo vyhlášku, která spalování těchto materiálů upravuje. Praha však tuto možnost dosud nevyužila. Přitom toto omezení není oproti jiným opatřením na snížení znečištění ovzduší ani finančně náročné ani technicky náročné.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články