Doporučení Pirátů Radě hl. m. Prahy pro oblast ICT

27. 08. 2015
Doporučení Pirátů Radě hl. m. Prahy pro oblast ICT

Vzhledem k nepřehledné a nestabilní situaci ohledně budoucnosti pražské koalice jsme formulovali 10 základních doporučení pro oblast IT, které jsou nezbytné pro zajištění budoucího provozu bez stamilionových vícenákladů. Apelujeme na Radu i úřad, aby i v této turbulentní době neprotahovali realizaci opatření, která připravila komise pro ICT.

  1. Komise ICT dne 7. 7. 2015 schválila digitální strategii, tu je třeba potvrdit Radou a následně jí dodržovat. Též je třeba dokončit Akční plán, který bude podrobně rozvádět teze z dané strategie.

  2. Je třeba připravit výběrové řízení v návaznosti na předpoklady schválené komisi ICT 4. 8. 2015. na Identity Managment (IdM), což je základní integrační komponenta celého IT. Dokončením tohoto procesu se narovná mnoho systémových chyb, zlepší se interoperabilita a dovolí reálný rozvoj na tržních principech bez zbytečných JŘBU.

  3. Zcela nezbytné je vypořádat se seriozně s ekonomickým systémem (účetnictvím) pro příspěvkové organizace. Historicky zde nikdy nebyla otevřená soutěž, jen JŘBU. Pro soutěž je potřeba zodpovědně připravit věcné požadavky na daný software čemuž se úřad urputně brání.

  4. Informační systém krizového řízení (ISKŘ) je jeden z nejhorších IS, které na magistrátu jsou. Byl již převzat ve zcela nevyhovujícím stavu, je velmi špatně navržen a je předražený. Hrozí, že v případě katastrofy typu povodní se vůbec nebude používat. Jeho uživatelé paralerně s ním využívají i starší systémy, jelikož fungují lépe. Tento systém je třeba velmi kriticky zhodnotit a~v~co nejkratším čase nahradit rozumnějším, levnějším a robustnějším systémem.

  5. U metropolitní sítě MepNet je třeba začít využívat naší vlastní konektivitu, kterou již máme! (komise ICT 4. 8.)

  6. Webový portál je ve zcela nevyhovujícím stavu. Je technicky velmi zastaralý, jeho infrastruktura je zcela nesmyslně složitá (dimenzovaná na provoz největších stránek českého internetu - což neprovozujeme). Náhrada je otázkou zakázky malého rozsahu se správně zadanými parametry (OpenSource, vlastní správa, cloud).

  7. OpenCard je zatížena velmi omezujícím monopolem. Je třeba dále budovat alternativu Prague Market, která umožní rozvinout digitální služby města jako celku a zároveň s tím rozbije monopolní postavení EMS.

  8. Je potřeba se vyhnout dalším JŘBU, neb ty mají zcela devastující učinky na kvalitu IT kontraktů. Softwary, které skrz tento typ VŘ dostáváme jsou nemoderní, předražené a generují zcela zbytečné vedlejší náklady (požadavky na HW, další SW, údržbu).

  9. Velmi rozšířeným nešvarem je též nekritické přebírání informací (podkladů) od dodavatelů, kteří mají jedinou snahu - prodat nám jejich produkty. Toto se děje ve velké míře, vzniká díky tomu mnoho fám a efektivně to blokuje konstruktivní řešení problemů.

  10. Nekritické systémy není potřeba provozovat na vlastním železe (HW). Stačí nám vhodně zvolená cloudová služba, kde se nemusíme starat o obměnu, zabezpečení apod. Tím vznikne tržně srovnatelné prostředí s menšími náklady na provoz.

Na zdárné realizaci těchto kroků budeme i nadále rádi spolupracovat.

Za zastupitelský klub Pirátů

Ondřej Profant

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....