Pražští radní se ohlédli za půlročním plánem. V metropoli začalo vznikat metro D, centrum umělé inteligence a rekonstruují se pražské mosty

17. 09. 2019
Pražští radní se ohlédli za půlročním plánem. V metropoli začalo vznikat metro D, centrum umělé inteligence a rekonstruují se pražské mosty

Pražští radní v pondělí zrekapitulovali půlroční plán aktivit, ke kterému se zavázali v koaličním prohlášení. V půlročním plánu Rada hl. m. Prahy akcentovala témata dopravy, krize dostupnosti bydlení, odpovědného rozvoje města, životního prostředí, bezpečnosti a správy majetku města. Radní se také zaměřili na sociální péči, kulturu a cestovní ruch, transparentnost, školství, podporu drobného podnikání, finance a IT a Smart city.

Historicky první půlroční plán shrnul primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

„Chtěl bych poděkovat všem radním, že k práci přistoupili vysoce zodpovědně a že se nám podařilo odvést pořádný kus práce. Rád bych zde vyzdvihl práci náměstků Hlaváčka a Scheinherra, díky kterým se podařilo významně pohnout s dopravními stavbami, jako je zahájení geologického průzkumu k výstavbě metra D nebo zahájení prací na čtyřech pražských mostech a lávkách. Na tento pozitivní impuls čekala Praha již řadu let. Rozvoj inovací v Praze pak podpoří nové centrum umělé inteligence Prg.ai, za což patří dík radnímu Šimralovi,“ řekl primátor.

V Praze se také chystá výstavba nové čtvrti a veřejnosti byly otevřeny zrekonstruované náplavky.

„Pokud se ohlédnu za uplynulým půlrokem, musím kladně ohodnotit práci prvního náměstka Hlaváčka, který představil územní studii na brownfield Bubny-Zátory, a je tedy možnost vystavět novou pražskou čtvrť. Náměstek Hlubuček se zaměřil prioritně na životní prostředí, Praha díky němu přijala klimatický závazek na snížení emisí CO2 a ve spalovně v ZEVO Malešice mají nový spalovací kotel, který zefektivní spalování odpadu. Radní pro majetek Chabr nedávno slavnostně otevřel zrekonstruované náplavky a podařilo se mu získat pozemky na Vidouli, které budou v budoucnu sloužit jako sportovní areál. Co ale hodnotím nejpozitivněji, tak to jsou aktivity mimo půlroční a jakýkoli jiný plán. Radní Hana Kordová Marvanová je ukázkou aktivního komunálního politika, který umí pružně reagovat na aktuální situace. Například se jí podařilo zastavit 124 dětských exekucí v Praze nebo připravit vše potřebné k založení Muzea paměti XX. století,“ uvedl předseda zastupitelského klubu Spojených sil pro Prahu Jiří Pospíšil.

Zlepšuje se také sociální péče, významnou finanční injekci dostalo mimo jiné pražské školství.

„Za Prahu sobě jsem rád, že jsme dokázali splnit náš předvolební slib a díky Pavlu Vyhnánkovi rozdělit navíc celkem 2,5 miliardy korun na platy učitelů a ostatních pracovníků škol a na nové školní třídy, hřiště a jídelny. Díky kolegovi Scheinherrovi se za tři čtvrtě roku udělal obrovský posun v dostavbě Pražského okruhu, ve spolupráci s experty vznikla nová varianta Městského okruhu odpovídající parametrům městské dopravy 21. století, zahájili jsme výstavbu metra D a opravy pražských mostů. Hana Třeštíková spolupracuje na přípravě Muzea paměti XX. století, připravila plán pro Slovanskou epopej a poprvé se díky ní začíná měnit přístup Prahy k turismu. Skvělou práci pro děti s autismem i dospělé s postižením nebo v péči pro seniory odvádí Milena Johnová, která za důstojný život pro všechny Pražany vede jednání s ministerstvy. Vážím si toho, že u našich koaličních partnerů máme pro všechny tyto velké změny podporu,“ popsal Jan Čižinský, předseda zastupitelského klubu Praha sobě.

Pražská radnice je podle vedení města za poslední půlrok otevřenější a dostupnější.

„Těší mě, že se nám v Praze daří dělat na výsledky zaměřenou politiku. Velký dík patří radnímu Zábranskému, který systematicky otevírá Prahu kontrole veřejnosti. Zveřejnil evidenci smluv a faktur hlavního města Prahy nebo seznamy nebytových prostor. Díky radnímu Šimralovi se podařilo společně s Karlovou univerzitou a ČVUT založit centrum umělé inteligence v rámci projektu prg.ai, primátor Hřib zase významně pokročil v digitalizaci úřadu, například žádosti o záštitu se podávají již jen elektronicky. Dařilo se nám ale i nad rámec půlročního plánu, v čele s primátorem se podařilo vrátit Praze sebevědomí, když jsme se odmítli ohnout před nátlakem Číny a získali jsme tak respekt demokratického světa. Hlídáme hospodaření s městským majetkem, proto se již nebudou vyplácet nezasloužené odměny politickým zástupcům v městských radách. Ty jsme jako první strana obsadili v otevřených výběrových řízeních opravdovými odborníky,“ dodala na závěr Michaela Krausová, předsedkyně zastupitelského klubu Pirátů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články