Odbor školství pražského magistrátu se podílí na zajištění péče o děti pracovníků IZS

14. 10. 2020
Odbor školství pražského magistrátu se podílí na zajištění péče o děti pracovníků IZS

Dnešním dnem vstoupila v platnost nová nařízení, kdy všichni žáci a studenti základních, středních, vyšších odborných i vysokých škol přecházejí na distanční výuku. Výjimku mají pouze mateřské školy a školy pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, ty zůstávají v běžném provozu.

Na základě usnesení vlády České republiky určil primátor hl. m. Prahy nařízením školy a školská zařízení, která budou vykonávat nezbytnou péči o děti ve věku od 3 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou zaměstnanci pracovníků bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních a sociálních služeb a některých dalších klíčových profesí. V praxi to probíhá tak, že oslovený zaměstnavatel pošle své požadavky na odbor školství, mládeže a sportu Magistrátu hl. m. Prahy, ten rozmístí děti do jednotlivých škol, informuje školu a zaměstnavatele. Základní školy byly vybrány po dohodě s jejich zřizovateli, tedy městskými částmi.

„Kolika dětí se provoz určených škol bude týkat, dnes skutečně nevíme. Na jaře se jednalo o cca 300 dětí. V současné době počítáme s větším množstvím dětí, protože okruh „oprávněných“ zaměstnavatelů v sociálních službách je oproti jaru značně rozšířen. Na vzniklé nároky budeme reagovat, případně budeme řešit s jednotlivými městskými částmi rozšíření stávajícího seznamu škol tak, abychom byli schopni oprávněné požadavky pokrýt,“ uvedl radní hl. m. Prahy pro odbor školství Vít Šimral.

To, zda budou dětské skupiny i přímo v nemocnicích, není záležitostí související s usnesením vlády ani nařízením primátora hl. m. Prahy. Záleží na rozhodnutí a možnostech jednotlivých zaměstnavatelů.

Pokud epidemiologická situace dovolí, zpět do školních lavic by se žáci mohli vrátit po podzimních prázdninách, 2. listopadu.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články