Praha udělí čestné občanství zpěvačce Kubišové, houslistovi Hudečkovi a stříbrnou medaili in memoriam doktorce Černé

16. 05. 2022
Praha udělí čestné občanství zpěvačce Kubišové, houslistovi Hudečkovi a stříbrnou medaili in memoriam doktorce Černé

Hlavní město Praha rozšíří seznam svých čestných občanů o zpěvačku Martu Kubišovou a houslistu Václava Hudečka. Doktorka Milena Černá bude in memoriam oceněna stříbrnou medaili hlavního města Prahy. Rozhodli o tom v pondělí pražští radní a materiály budou ještě schvalovat zastupitelé na svém dalším jednání.

„V naší metropoli je mnoho mimořádně nadaných, ale také statečných a obětavých lidí. Příkladem jsou právě Marta Kubišová, Václav Hudeček nebo Milena Černá, jejichž přínos společnosti chceme ocenit udělením čestného občanství Prahy nebo stříbrnou medailí, a to na základě žádostí zastupitelů Martina Ardena, Jana Wolfa a Evy Horákové,” říká Zdeněk Hřib, primátor hlavního města Prahy.

Marta Kubišová obdrží čestné občanství hlavního města Prahy jako zvláštní projev úcty za mimořádné činy spojené s osobním hrdinstvím v období srpnové invaze sovětských vojsk v roce 1968 i v době normalizace a jako ocenění uměleckého přínosu a zásluh v oblasti hudby. Její píseň Modlitba pro Martu se stala symbolem národního odporu proti okupantům v roce 1968 a také symbolem sametové revoluce v roce 1989. Od roku 1970 nesměla vystupovat a čelila tlaku normalizačního režimu. V roce 1977 Marta Kubišová podepsala Chartu 77 a stala se jednou z mluvčích iniciativy.

Houslovému virtuosovi Václavu Hudečkovi jsou připisovány zásluhy o šíření českého hudebního umění a věhlasu hlavního města ve světě. Vystupoval na předních světových pódiích a spolupracoval s nejprestižnějšími zahraničními orchestry. Za nahrávku Vivaldiho Čtyř ročních období obdržel v roce 1997 platinovou desku. Založil také festival Svátky hudby v Praze, který je jedním z nejdelších festivalů komorní hudby na území hlavního města. Hudeček také výrazně podporuje mladou nastupující generaci houslistů.

Stříbrnou medailí ocení hlavní město lékařku Milenu Černou in memoriam za mimořádné zásluhy v sociální a zdravotní oblasti. Stala se lékařkou signatářů Charty 77, což v důsledku vedlo k ztrátě jejího zaměstnání. Po roce 1989 pracovala na Ministerstvu školství a působila v Zastupitelstvu hlavního města Prahy jako předsedkyně sociálního výboru. V roce 1993 se stala ředitelkou Výboru dobré vůle – Nadace Olgy Havlové a takto pracovala více než 20 let. Pomohla založit mnoho dalších organizací občanské společnosti. S velkým úsilím se zasazovala o důstojný život a zlepšení podmínek lidí se zdravotním postižením, opuštěných dětí a nemocných a starších občanů.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články