Dotace z EU tečou do nezákonného kácení stromů v Praze 9

26. 10. 2015
Dotace z EU tečou do nezákonného kácení stromů v Praze 9

Jak zjistily občanské iniciativy, vedení městské části Prahy 9 využívá peníze Evropské unie k financování akcí, které nemají zákonný podklad. V rámci „Revitalizace naučné stezky Amerika“, jež má předcházet zpřístupnění Proseckého podzemí nechal zadavatel (MČ Prahy 9) v červenci 2015 vykácet veškerou zeleň (husté porosty keřů a vzrostlých stromů) na daném pozemku o rozloze 6689 m2, aniž by tomu předcházelo řízení o povolení kácení dřevin. V současné době řeší toto nezákonné kácení šetří Česká inspekce životního prostředí.

Teprve poté, co jeden ze spolků na toto kácení, na něž nebylo magistrátem Hl. města Prahy vydáno povolení poukázal, radnice, resp. pověřený radní Zdeněk Davídek (Pro Prahu), o toto povolení požádala a tím se snažila celou nezákonnou akci zpětně zakamuflovat. Nemluvě o tom, že nezákonné kácení provázely další podezřelé okolnosti.

stromy před vykácením

Kromě toho, vedení radnice Prahy 9 vynakládá prostředky z dotačního programu EU (Operační program Praha Konkurenceschopnost ₋ osa 2.1. Revitalizace a ochrana území) v rozporu s jeho pravidly. Přestože základním cílem tohoto programu je citlivá revitalizace přírody, podstatná část nákladů projektu MČ Prahy 9 je ryze stavebního charakteru ₋ 75 % nákladů je ryze stavebních, na revitalizaci přírody jde pouze 20 % nákladů a na mobiliář cca 5 % nákladů.

Prostředky z dotačního programu EU na revitalizaci životního prostředí jsou v případě projektu „Revitalizace naučné stezky Amerika“ utráceny převážně za stavební náklady (luxusní veřejné WC, předimenzované inženýrské sítě v přírodní oblasti, nová parkoviště pro auta a autobusy, železobetonové desky), což je v jednoznačném rozporu s určením operačního programu. Což ostatně není v režii vedení Městské části Praha 9 první taková akce.

staveniště po vykácení

Investiční akce „Revitalizace naučné stezky Amerika“ je podle plánů radnice první částí projektu na „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“, přičemž místa navštěvovaná občany Prahy 9 v této přírodní lokalitě nejsou do ní vůbec zahrnuta. Celý projekt se týká méně než 30 % celkové rozlohy přírodního území Proseckých skal. Kdyby se projekt vztahoval na celou lokalitu, měl by pro obyvatele značný rekreační potenciál, zároveň by mohl být i levnější, šetrnější k přírodě, citlivější a řešit průchodnost území. Otázkou tedy je, proč vedení radnice nezvolilo toto řešení, ale vydalo se cestou velkých stavebních investic.

Přestože celý projekt „Zpřístupnění historického podzemí Proseka“ plánuje radnice Prahy 9 přes 12 let, nikdy jej veřejně neprojednávala s občany. Ti se o něm dozvěděli až ve chvíli, kdy radnice začala s již zmiňovaným nezákonným kácením.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Bleskové rozhodnutí radnice Prahy 9 o směně pozemků
02.05.2017

Bleskové rozhodnutí radnice Prahy 9 o směně pozemků

Dana Balcarová (Piráti), opoziční zastupitelka MČ Prahy 9, sleduje nestandardní případ směny pozemku bývalých garáží na jižním svahu vilové čtvrti Na Krocínce. Lukrativní pozemek o rozloze 4 451 m² získá do svého vlastnictví firma Prosek...