Praha podepíše smlouvu se společností NEVAJGLUJ, hlavní město tím získá 16 milionů korun na úklid tabákových nedopalků

13. 02. 2024
Praha podepíše smlouvu se společností NEVAJGLUJ, hlavní město tím získá 16 milionů korun na úklid tabákových nedopalků

Hlavní město uzavře smlouvu s akciovou společností NEVAJGLUJ, která se tímto zavazuje městu hradit část nákladů spojených s úklidem a nakládáním s odpady tabákových výrobků. Praha jako sídlo nad 20 tisíc obyvatel získá od společnosti NEVAJGLUJ nejvyšší příspěvek v hodnotě více než 16 milionů korun.

„Smlouva pro město nevytváří žádný finanční náklad, ale naopak by Praha měla získat nemalé prostředky na úklid a také nakládání s odpady tabákových výrobků. Tuto povinnost výrobcům ukládá zákon o omezení vybraných plastových výrobků na životní prostředí,” říká k tomu náměstkyně pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Finanční prostředky, které Praha smlouvou získá, vychází ze smluvního sazebníku ve dvou kategoriích. První kategorií je úhrada za úklid, přepravu a zpracování odpadu vyhozeného mimo místa určená k jejich odkládání. Druhou kategorií je úhrada za shromažďování odpadu ve sběrných nádobách v rámci odpadového hospodářství města.

Akciová společnost NEVAJGLUJ byla založena za účelem provozování kolektivního systému pro plnění povinností pro tabákové výrobky s filtry podle zákona o omezení dopadu vybraných plastových výrobků na životní prostředí a za účelem osvěty. Zakladateli jsou významné firmy tabákového průmyslu, na který se vztahují povinnosti dané zákonem.

Oprávnění k provozování kolektivního systému získala společnost NEVAJGLUJ v závěru loňského roku rozhodnutím Ministerstva životního prostředí ČR.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články