Mahrik: Rozvoj letiště ano, paralelní dráhu zatím ne

15. 05. 2020
Mahrik: Rozvoj letiště ano, paralelní dráhu zatím ne

Předseda zastupitelského klubu Pirátů Viktor Mahrik se vyjádřil k plánům rozvoje pražského letiště:

„Jediným akcionářem Letiště Praha je stát zastoupený Ministerstvem financí ČR. Magistrát hlavního města Prahy tedy není investorem zamýšlené stavby a rozšiřování letiště není v jeho gesci. Přesto by měl magistrát své stanovisko k letišti formulovat. Zastupitelský klub Pirátů zatím není ve věci dalšího rozvoje letiště zcela jednotný. Z předchozích diskuzí v rámci klubu vyplynulo, že rozumíme potřebě letiště dále se rozšiřovat. Vzhledem k tomu, že rozšiřování letiště je naplánováno na několik fází, nechceme blokovat první fáze rozvoje (úpravy stávajících terminálů, přeskupení kontroly bezpečnosti, dostavba dalších nástupních prstů…) Těmi by se měla navýšit kapacita až na 21 milionů cestujících. V tuto chvíli ale nesouhlasíme s rozšiřováním letiště formou výstavby další paralelní dráhy. Ta by umožnila navýšit kapacitu letiště až na 30 miliónů cestujících. Takové navýšení už by však podle našeho názoru nemuselo být v souladu se zájmy hlavního města Prahy zejména z hlediska dopravního, přebujelého turismu, z hlediska urbanismu a dopadů na životní prostředí. Problematice rozvoje letiště se bude klub opět věnovat v následujících týdnech.“

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články