Magistrát upravuje provoz a přesouvá agendy výhradně na přepážky. Uzavírá se Nová radnice a změny se dotknou i jednání zastupitelstva

13. 03. 2020
Magistrát upravuje provoz a přesouvá agendy výhradně na přepážky. Uzavírá se Nová radnice a změny se dotknou i jednání zastupitelstva

Od příštího pondělí 16. března až do odvolání upravuje Magistrát hlavního města Prahy svůj provoz a agendy veřejnosti přesouvá výhradně na přepážková pracoviště. Budova Nové radnice na Mariánském náměstí je s výjimkou bistra uzavřena. Úřední hodiny se na některých pracovištích omezují, například ve Škodově paláci pouze na středu vždy od 13:00 do 16:00 hodin. Magistrát žádá veřejnost, aby, pokud je to možné, využila pro komunikaci s úřadem prioritně elektronickou formu, například datovou schránku. Preventivní opatření Praha zavádí kvůli omezení přímého styku s veřejností a minimalizaci možného přenosu nového kornaviru. Opatření se přijímá i s ohledem na chybějící zaměstnance, kteří museli zůstat doma a pečovat o své děti.

Hlavní město se z preventivních důvodů rozhodlo uzavřít Novou radnici pro veřejnost. Hlavní vchod do budovy z Mariánského náměstí je již od 13. března uzavřen. Zaměstnanci a volení zástupci města mají vstup do Nové radnice umožněn zadním vchodem z ulice U radnice přes turniket na základě jejich osobní karty. Na Nové radnici si veřejnost nevyřizuje žádné agendy, a navíc se jedná o budovu, ve které zasedá krizový štáb či další klíčové orgány města. PPF banka, která v budově sídlí, bude muset přijmout vlastní opatření, resp. na svoji odpovědnost případně doprovázet klienty od zadního vchodu a zpět. Bistro sídlící ještě před turniketem v zadní části Nové radnice zůstává i nadále pro veřejnost otevřeno. Infocentrum a hlavní podatelna na Nové radnici budou pro veřejnost uzavřeny. Hlavní podatelna magistrátu bude v provozu i nadále ve Škodově paláci a v Business Center Vyšehrad.

Pro veřejnost se uzavírá do odvolání rovněž Nová úřední budova na Kafkově náměstí.

Úřední hodiny magistrátu ve Škodově paláci se od příštího týdne omezují pouze na středy, a to vždy od 13:00 do 16:00 hodin. Všechny agendy ve vztahu k veřejnosti se ve Škodově paláci přesouvají výhradně do přepážkového prostoru v přízemí budovy. Jedná se například o notifikace, odvolací agendy a podobně. Hlavní podatelna ve Škodově paláci bude fungovat od 8:00 do 16:00 hodin ve stávajících prostorách podatelny a její přepážky budou upraveny. Provoz pokladny bude nadále zajištěn na přepážce číslo 10, a to od 8:00 do 16:00 hodin. Pro úhradu hotovostních i bezhotovostních plateb jsou k dispozici ve vestibulu platební automaty. Průchod Škodovým palácem nadále nebude pro veřejnost možný, neboť vchod z Charvátovy ulice bude sloužit výhradně zaměstnancům. Veřejnost může využívat vchod z Jungmannovy ulice.

Agenda registru řidičů a registru vozidel bude fungovat s omezeným počtem přepážek v Business Centre Vyšehrad a na odloučených pracovištích. Provozní doba bude od pondělí do čtvrtka vždy od 8:00 do 16:00 hodin a v pátek od 8:00 do 11:00 hodin. Ve stejných časech bude v Business Centre Vyšehrad v provozu ve stávajících přepážkách pokladna i hlavní podatelna, pro kterou bude vyčleněna jedna přepážka pro příjem pošty od občanů. Výjimku tvoří detašované pracoviště registru vozidel v Praze 6, Radimova 39, které je od čtvrtka 12. března z technických důvodů uzavřeno.

Ve čtvrtek 19. března zasedá Zastupitelstvo hlavního města Prahy. Zasedání zastupitelstva sice nespadá do vládním opatřením zakázaných akcí, magistrát přesto vydává doporučení a upravuje provoz v souvislosti s jednáním. Hlavní město Praha doporučilo starostům městských částí a ředitelům odborů, aby sledovali jednání prostřednictvím online přenosu. Starostům a ředitelům odborů, kteří nemají žádné body k projednání, úřad doporučuje, aby na jednání zastupitelstva ideálně vůbec nepřišli. Pokud mají dle programu body k projednání, se dostavili pouze na své body.

Veřejnosti bude umožněn zvláštní vstup do jednacího sálu, vedoucí právě do prostoru jim vždy vyhrazenému. Novinářům Praha doporučuje, aby jednání zastupitelstva ideálně sledovali pouze online. Pokud se jednání zúčastnit musí, bude pro ně vyhrazena výhradně místnost 135 a upozorňujeme, že pro příchod a odchod musí využít zadního vchodu úřadu.

Přerušen je od tohoto týdne až do odvolání také provoz studentské právní poradny, která společně se studenty Právnické fakulty UK poskytovala bezplatnou právní pomoc ve Škodově paláci. Rovněž do odvolání se ruší Informační centrum pro otázky bydlení.

Magistrát dbá na zdraví svých zaměstnanců, proto je ve všech budovách zvýšená frekvence úklidu toalet a veřejných prostor. Veškeré zásobníky mýdla jsou doplněny dezinfekčními prostředky a hygienický materiál je doplňován v dostatečném množství. Přepážková pracoviště, která přijdou do styku s veřejností, jsou navíc vybavena dezinfekčními prostředky. Současně úřad apeluje na zaměstnance, aby důsledně dodržovali zásady osobní hygieny.

Děkujeme za pochopení, o všech změnách budeme průběžně informovat.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články