Praha informovala obyvatele o linkách pomoci. Slouží například pro psychickou pomoc nebo rady ke koronaviru

01. 12. 2020
Praha informovala obyvatele o linkách pomoci. Slouží například pro psychickou pomoc nebo rady ke koronaviru

Obyvatelům hlavního města připravil pražský magistrát přehled kontaktů, na které se mohou v případě problémů či nedostatku informací obracet. Naleznou zde například linky pro seniory, linky důvěry, linky pro rodiče nebo kontakty na organizace jako Bílý kruh bezpečí a Člověk v tísni. Letáky již byly odeslány do všech pražských schránek, k dispozici jsou detaily i na webových stránkách www.prahadrzispolu.cz.

V návaznosti na šíření nemoci COVID-19 a protikoronavirová opatření se rozhodla Praha rozeslat do všech domácností v metropoli leták, kde mohou lidé naleznout přehled linek pomoci. Jedná se například o koronavirové linky, linky pomoci rodičům a seniorům, důvěry, první psychické pomoci nebo různé krizové linky a kontakty k řešení domácího násilí.

„Kvůli vládním opatřením omezujícím ekonomiku a pohyb osob mají lidé nejrůznější problémy a potřebují profesionální pomoc. Leták, který jsme rozeslali do pražských domácností, obsahuje kontakty na poradny, které mohou využít například lidé, kteří prožívají v těchto dnech úzkost, obavy, ale i ti, kteří si neví rady s finančními problémy nebo mají starosti s neobvyklým chováním dětí,“ říká Zdeněk Hřib primátor hl. m. Prahy.

Obrátit se na odborníky mohou také například příbuzní nebo sousedi, kteří vědí o někom, kdo je sám a potřebuje pomoc. Kromě operátorů obsluhují některé linky také přímo lékaři, kteří lidem v nejistotě poradí i pomohou. Kontakty poslouží i lidem, kterým například chybí sociální kontakt a interakce s osobami okolo sebe.

„V době mimořádných opatření je podle zkušeností zdravotníků a dalších organizací velmi důležitá informovanost lidí o možnostech pomoci. Hlavní město proto na webových stránkách www.prahadrzispolu.cz zřídilo několik míst, kde mohou lidé najít zprávy o vývoji onemocnění COVID-19, přehled o odběrových místech na území hlavního města Prahy a další zdroje informací. Mezi ně patří důležité kontakty, kam se obrátit v případě jakýchkoli potíží,“ dodává Zdeněk Hřib.

„Uvědomujeme si, že řada seniorů se cítí v této složité situaci osamocena a nemají na koho se obrátit, když potřebují radu nebo pomoc. Proto jsme již na jaře zřídili informační linku a zapojili spoustu dalších organizací, které nám pomáhají, aby se zejména senioři a další lidé, kteří potřebují pomoc, cítili v Praze lépe. Ne všichni mají přístup k internetu, proto roznášíme tento leták do schránek, aby každý našel potřebné kontakty a informace,“ popisuje náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast bezpečnosti Petr Hlubuček.

Leták s linkami pomoci Praha rozeslala do domácností v návaznosti na kampaň proti koronaviru, která má za cíl ukázat, jak je nyní více než kdy jindy důležitá slušnost, pomoc ostatním a hlavně lidem kolem nás, kteří jsou v první linii. Kampaň „Chraňte sebe i ostatní“ ukazuje na fotografiích skutečných záchranářů, policistů, strážníků, hasičů a pracovníků Českého červeného kříže, kteří jsou symbolem maximálního nasazení v době pandemie, že svou zodpovědností při dodržování opatření chráníme nejen ty nejohroženější z nás, ale i zdraví těch, kteří denně zachraňují životy.

„Po dlouhých týdnech protiepidemického režimu a sociální izolace může řada lidí pociťovat osamění, deprivaci nebo také vyčerpání, zejména při péči o děti a své blízké. Také některé děti mohou být více ohroženy v důsledku vypjatých situací v rodině. Pro všechny tyto Pražany jsme vytvořili leták s kontakty na odborníky, na něž se mohou obrátit a kteří jsou zde od toho, aby pomohli volajícím situaci zvládnout a najít z ní východisko,“ uzavírá Milena Johnová, radní hl. m. Prahy pro zdravotnictví a sociální politiku

Za výrobu a rozeslání téměř 690 tisíc letáků do všech schránek v hlavním městě zaplatil pražský magistrát necelých 480 tisíc korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články