Piráti odmítají soukromý business na úkor zdraví občanů Prahy 6

21. 03. 2016
Piráti odmítají soukromý business na úkor zdraví občanů Prahy 6

Na únorovém zastupitelstvu odhlasovali zastupitelé Prahy 6 škatulata hejbejte se. Chittussiho LDN se má stěhovat do břevnovské polikliniky. A lékaři, co tam dnes sídlí? Ti se mají údajně přestěhovat v rámci budovy, ale nikdo to nemá přesně spočítané. Architektonická studie o metrech čtverečních a detailech fungování polikliniky mlčí. Stěhovat rentgen, laboratoř, nebo zubařské křeslo není to samé, jako skříň nebo postel. Aby toho nebylo málo, tak Praha 6 má vyplatit současnému nájemci břevnovské polikliniky 40 milionů jako odstupné.

Je ostudné, že se bude vyplácet 40 milionů odstupné soukromé firmě (každého občana Prahy 6 tento soukromý business stojí 400 Kč), když je velmi nepravděpodobné, že by tato soukromá firma dokázala dostát podmínkám smlouvy a smlouva by tak mohla být vypovězena. Aby totiž tato soukromá firma nedostala od Prahy 6 v roce 2017 výpověď, tak by musela stihnout proinvestovat 60 milionů do budovy Břevnoské polikliniky. I kdyby touto částkou disponovali, je jasné, že to nemají šanci stihnout.

Břevnovská poliklinika nutně potřebuje rekonstrukci. Až dostane Praha 6 budovu zpět do své správy, tak může rekonstrukci provést citlivě, s ohledem na současné nájemníky. Občané Prahy 6 chtějí mít lékaře v nájmu na jednom místě a za výhodných podmínek. Místo ubírání místa pro lékaře musí Praha 6 usilovat o to, aby se počet lékařů v objektu zvyšoval. LDN by tomu zabránila.

Zastupitelé argumentují tím, že Praha 6 na tomto stěhování ušetří. Možná se ušetří v rozpočtu, ale neušetří se na zdraví občanů. Nelze získat dvě za cenu jednoho. Praha 6 potřebuje obě zdravotnická zařízení. Léčebna v Chittussiho ulici má unikátní lokalitu, vhodnou pro tento typ zařízení. Cílem LDN má být pokud možno návrat nemocných do života, nebo alespoň jeho důstojné zakončení. Oblast je vhodně dopravně dostupná (MHD a parkování), je ve velmi klidném prostředí. Pacienti v LDN by v rámci rehabilitace měli mít možnost opustit svůj pokoj jít na procházku do parku, např. za pomoci člena rodiny nebo asistenta.

Požadujeme:

  • Aby Praha 6 vypověděla memorandum o vypovězení nájemní smlouvy pro společnost Poliklinika Marjánka, a.s. (dříve Comitia Medical, a.s.) a nadále trvala na dodržení dosavadní smlouvy, tj. společnost Poliklinika Marjánka, a.s. musí do konce roku 2017 proinvestovat 60 milionů CZK do objektu polikliniky Marjánka. Pokud tak neučiní, tak je možné smlouvu ze strany Prahy 6 vypovědět.
  • Aby zastupitelstvo MČ Praha 6 zrušilo usnesení “Záměr využití objektu č.p. 1906 v Praze 6, Pod Marjánkou 12 a ukončení nájemní smlouvy č.1003/2010/OSOM”, ve kterém schvaluje vyplacení kompenzace 40 milionů Kč do rukou soukromé společnosti a plánuje pro občany nevýhodnou rekonstrukci polikliniky Břevnov na LDN.
  • Zachování rozsahu dostupnosti zdravotní péče na poliklinice Břevnov.
  • Zachování a rekonstrukci budovy LDN v Chittussiho ulici. Pozemek ani budova nesmí přejít do rukou soukromé developerské společnosti (např. PENTA).

A vyzýváme občany Prahy 6, aby dali svým voleným zástupcům najevo, že jim není lhostejný osud jejich zdraví a majetku Prahy 6. Jinak reálně hrozí, že dojde k omezení dostupnosti zdravotní péče pro občany Prahy 6 a někdo na tom ještě pěkně vydělá.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články