Piráti doporučili zakládání květinových pásů a luk v Praze

20. 05. 2020
Piráti doporučili zakládání květinových pásů a luk v Praze

Na úterním jednání Výboru pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí Zastupitelstva hlavního města Prahy, doporučil zastupitel Tomáš Murňák (Piráti) ve spolupráci s Evou Tylovou (Piráti), místostarostkou Prahy 12 a zároveň členkou tohoto výboru, orgánům města, městským organizacím a městským částem realizovat na svých pozemcích či pozemcích svěřených do správy tzv. květnaté pásy a květnaté louky.

“Trávníkové monokultury nejsou pro životní prostředí ve městech vhodné. Nemůžou se v nich schovat drobní živočichové, včely intenzivní sečí nemají co opylovat a navíc nám z městské krajiny mizí hmyz a motýli. Byl bych rád, kdyby se nám povedlo rozšířit druhovou rozmanitost přímo ve městě a rádi bychom šli těmito opatřeními v ochraně životního prostředí příkladem,” vysvětluje Tomáš Murňák.

Založením tzv. květnatých pásů a luk se myslí zejména výsev semen dvouděložných bylin, které jsou v našem klimatickém pásu původní, ale v rámci městské infrastruktury a péče o veřejnou zeleň byly nahrazeny trávníkovými monokulturami, případně péče o ně byla v rozporu s jejich potřebami a tak se v městské krajině již nevyskytují.

Péče o luční rostliny je jiná, než standardní péče o trávníky. Vyžadují zejména méně intenzivní seč, aby mohly vykvést, což se v městském prostředí složitě aplikuje. Realizace květnatých pásů není náročná, jedná se pouze o zkypření půdy a zasetí směsi semen. Realizaci doporučuje výbor zejména v květnících, užších trávnících případně v travnatých pásech mezi pruhy silnic (většinou tam vedou svodidla - dálnice…), aby se daly lehce odlišit od ostatních ploch a nedocházelo u nich ke standardní údržbě jako u velkoplošných trávníků. Není ovšem důvod toto nerealizovat i na větších plochách v parcích, tzv. květnaté louky. Důvodem realizace květnatých pásů je zejména obohacení biodiverzity v městském prostředí o druhy, které tu již běžně nerostou (pouze např. na okrajích měst), obohacení půdy o živiny, které rostliny samy produkují, podpora hmyzu, motýlů, včel a drobných živočichů.

“Na Praze 12 máme zkušenosti s realizací květnatých luk a má to opravdu pozitivní ohlas. Nejen, že si veřejnost všímá výskytu opylovačů, ale také si chválí krásně barevné a rozmanité květenu, které již ve městě běžně nevidí. Nejkrásnější luční kytky jsme vydali v publikaci Kvetoucí Praha 12. Tím, že květnaté louky téměř nesekáme navíc poskytujeme úkryt drobným živočichům, takže podporujeme nejen rostlinnou rozmanitost, ale i živočišnou.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články