V Praze se pravděpodobně objevily první případy nákazy koronavirem. K panice není důvod

01. 03. 2020
V Praze se pravděpodobně objevily první případy nákazy koronavirem. K panice není důvod

V Praze se sice s vysokou pravděpodobností objevily první případy výskytu koronaviru, není však důvod k panice. Vedení hlavního města intenzivně situaci sleduje a již v předstihu přijalo některá preventivní opatření. Důležité je uvědomit si, že se jedná se o virové onemocnění, které má úmrtnost podobnou chřipce a zdraví lidé se při dodržování základních hygienických návyků v zásadě nemusí obávat. Vývoj situace však Praha nepodceňuje a je průběžně v kontaktu s Ministerstvem zdravotnictví ČR, s Hygienickou stanicí hl. m. Prahy, Státním zdravotním ústavem, Světovou zdravotnickou organizací a dalšími institucemi a složkami. Oba v Praze prokázané případy onemocnění byly podchyceny včas, oba lidé jsou izolováni a průběh jejich onemocnění hodnotí lékaři jako mírný.

„Veškeré informace od státní hygienické služby jsou průběžně předávány členům Bezpečnostní rady hlavního města. Bezpečnostní rada bude v průběhu nadcházejícího týdne obratem svolána, pokud by došlo k významné změně situace anebo si Ministerstvo zdravotnictví vyžádalo poskytnutí součinnosti. Pracovní skupina ke koronaviru se schází pravidelně každý pátek. Chtěl bych vyzvat všechna média, aby o situaci informovala občany konstruktivně a nesnažila se zbytečně situaci bulvarizovat,” uvedl primátor hlavního města Zdeněk Hřib.

V tuto chvíli se hlavní město nechystá uzavírat školy, ani jiná zařízení. Stejně tak je beze změny městská hromadná doprava. Hlavní město již v minulosti přijalo některá preventivní opatření. Dopravní podnik hlavního města Prahy (DPP) zahájil v polovině února dezinfekci interiéru všech tramvajových vozů ozónem. K tomuto kroku se DPP rozhodl i kvůli chřipkové epidemii. Tato metoda účinně odstraňuje viry, bakterie, houby, původce zápachu a je několikanásobně účinnější než dezinfekce běžnými chemickými prostředky, které DPP při úklidech tramvají denně používá. Školy a školská zařízení společně se zdravotnickými a sociálními zařízeními v Praze byly již na konci února informovány o možném riziku a o obecných zásadách, které by měly respektovat.

„Celou situaci bedlivě sledujeme a jsme v nepřetržitém kontaktu se státními orgány, které celou situaci řeší. Poskytujeme Ministerstvu zdravotnictví a hygienikům maximální součinnost. Především chceme zabránit vzniku paniky mezi obyvateli, proto vyzýváme veřejnost, aby sledovala portál bezpecnost.praha.eu, kde jsou pravidelně aktualizovány všechny relevantní informace,“ uvedl náměstek primátora Petr Hlubuček.

Lidé by si měli preventivně a často mýt ruce mýdlem a vodou. Pokud tyto prostředky nejsou dostupné, je vhodné použít dezinfekční prostředky na bázi alkoholu. Při kašli by si lidé měli zakrývat ústa a nos nejlépe jednorázovým papírovým kapesníkem a ten po použití odhodit do nejbližšího odpadkového koše, následovat by měla odpovídající hygiena rukou. Pokud lidé při potřebě zakašlání nebo kýchnutí nemají k dispozici jednorázový papírový kapesník, je doporučováno si ústa či nos zakrývat paží nebo rukávem. Použití ruky k zakrytí není vhodné, neboť se na ní může uchytit infekce, kterou by pak svou rukou nakažený dále rozšiřoval. Zároveň by si lidé rukama neměli sahat do očí a úst.

„Za sociální služby a zdravotnictví uděláme v hlavním městě Praze maximum. Instruovali jsme personál v našich zařízeních o základních hygienických opatřeních a pokud by došlo například k určitým omezením, postaráme se o naše seniory a handicapované,“ uvedla radní hl. m. Prahy pro oblast zdravotnictví Milena Johnová.

Ministerstvo zdravotnictví doporučuje občanům chovat se jako v době chřipek a dodržovat určitá preventivní pravidla, mezi něž patří vyhýbat se těm, kdo jsou zjevně nemocní, dodržovat základní hygienická pravidla, používat například i dezinfekci, pokud jsou v kontaktu s lidmi, kteří akutními respiračními potížemi trpí, a nezdržovat se v místech s vyšším počtem lidí. Další doporučení se týkají těch, kteří přicestují z oblastí nákazy a objeví se u nich teplota, kašel či dušnost, aby kontaktovali místně příslušnou hygienickou stanicí, případně svého ošetřujícího lékaře.

Aktuální informace zveřejňuje hlavní město Praha na průběžné na bezpečnostním portálu. Na stránkách Ministerstva zahraničí ČR jsou k dispozici Aktuální doporučení a varování. Aktuální informace ke koronaviru COVID-19 zveřejňuje průběžně Ministerstvo zdravotnictví ČR na speciální stránce, kde jsou také rady a doporučení pro občany a odkazy na další instituce.

Pokud někdo potřebuje poradit v souvislosti s aktuálním výskytem koronaviru, je k dispozici infolinka Státního zdravotního ústavu, která má číslo: 724 810 106. Linka je v provozu denně od 9 do 21 hodin.

Hygienická stanice hlavního města Prahy zprovoznila informačně-poradenské telefonické linky ke koronaviru pro Pražany. Až do odvolání jsou k dispozici tato čísla: 773 782 856 a 773 782 850. Jejich provozní doba je od 9.00 do 20.00 hodin. Informace je možné čerpat také ve speciální rubrice o koronaviru na internetových stránkách pražské hygienické stanice.

Ve světě bylo prokázáno téměř 88 000 případů onemocnění koronavirem COVID-19, skoro 43 000 lidí se však z onemocnění zcela zotavilo. Viz statistky zde.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články