Kompetenční centra v Praze narovnají vztahy s dodavateli

14. 06. 2022
Kompetenční centra v Praze narovnají vztahy s dodavateli

Kompetenční centra, která budou mít za úkol rozvíjet různé oblasti systémů v hlavním městě, pomohou Magistrátu hl. m. Prahy (MHMP) efektivně využívat získané know-how v oblasti ICT. Centra budou fungovat napříč městem, jejich služeb tak bude moci využívat nejen pražský magistrát, ale i všechny městské části, společnosti a příspěvkové organizace. Jejich fungování přiblížil primátor Zdeněk Hřib v rámci konference Digitalizujeme Prahu.

Zajištění služeb kompetenčních center bude mít na starosti městská společnost OICT. Služby se budou týkat digitalizace procesů, městských agend a jejich robotizace, oblasti ekonomického informačního systému a elektronického systému spisových služeb. Činnost kompetenčních center významně podpoří tzv. anti vendor lock-in IT systémů, což je způsob obrany proti závislosti na dodavatelích, která může být pro město nevýhodná.

Praha získá díky kompetenčním centrům týmy IT specialistů kompetentní v náročných ICT otázkách a partnera se znalostí magistrátu i světa dodavatelů.

„Město potřebuje mít co největší kontrolu nad zadáváním zakázek a aktivní účast na jejich realizaci. Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout a zároveň šetřit náklady, je mít know-how nezávislé na dodavatelích. Nicméně nechceme konkurovat soukromému sektoru, ale za pomoci zkušených expertů zpřehlednit spolupráci s dodavateli, kteří tak budou díky kompetenčním centrům dostávat přesná a promyšlená zadání zakázek, a i tím budeme zvyšovat kvalitu a efektivitu zaváděných IT systémů,“ říká primátor hl. m. Prahy Zdeněk Hřib.

Magistrát už má zkušenosti s podobnou koncepcí v rámci datové platformy Golemio, která zabezpečuje datové analýzy pro potřeby řízení hlavního města a kterou vyvíjí OICT.

„Kompetenční centra jsou logickým pokračováním naší práce. V určitých případech a u rozsáhlých IT projektů, které jsou vzájemně provázané a navázané jeden na druhý, je třeba mít vybudované dostatečné know-how. A právě vlastní know-how v rámci OICT podpoří trvalý rozvoj digitalizace a umožní snižovat vendor lock-in a efektivnější komunikaci s dodavateli. Značný přínos vidíme i v tom, že na projekty bude dohlížet jeden stabilní tým odborníků, bude zajištěno efektivnější sdílení znalostí, zlepší se využití již implementovaných systémů a udrží se velmi důležité odborné kompetence,“ upřesňuje generální ředitel OICT Tomáš Barczi.

Vyhodnocení efektivity kompetenčních center bude zajištěno prostřednictvím pravidelných reportů a předem definovaných KPI’s. Koncept kompetenčních center je jednou z deseti zásad, kterými by se měl řídit vztah magistrátních IT odborů s dodavateli, a to na základě přijaté Anti Vendor Lock-In Strategie (AVLIS).

Kompetenční centrum digitalizace procesů, agend a jejich robotizace

Cílem centra je zajistit vývoj, rozvoj a podporu procesně řízených aplikací, které umožňují digitalizaci agend, zejména těch založených na formulářích (elektronických podáních), a jejich případnou robotizaci. Jeho činnost bude navazovat na digitalizační procesy, které již byly v rámci úřadu a města úspěšně realizované (např. agenda komunálního odpadu či poplatků za psy nebo připomínkování územního plánu) a dále je v širším rozměru rozvíjet a zefektivňovat. Jedná se o dlouhodobý proces, který bude reagovat na aktuální potřeby, jako je například zrychlení a zjednodušení vyřizování úředních záležitostí. Proto se v první fázi zaměří na formalizaci a popis procesů a architektury. To znamená důkladně zmapovat další možnosti digitalizace, robotizace a optimalizace z pohledu legislativy, četnosti, složitosti. Kompetence a know-how, které jsou nezbytné pro udržitelný a trvalý rozvoj, budou díky tomu konsolidované a soustředěné na jednom místě.

Kompetenční centrum EKIS a eSSL

Cílem centra je postupně získat a rozvíjet kompetence a know-how v oblasti ekonomického informačního systému (EKIS) a elektronického systému spisových služeb (eSSL), pro které se tím zajistí stabilní a dostatečné kapacity. Týká se to jak znalostí konkrétních informačních systémů používaných MHMP, městskými částmi či jejich organizacemi, tak i oblasti metodické a procesní. V současné době totiž existuje velmi vysoká závislost na jednotlivých externích dodavatelích služeb při realizaci jednotlivých projektů, důvodem jsou chybějící kapacity a know-how. Dalším cílem je pak pokračovat v digitalizačních projektech, mezi které patří například elektronická podpisová kniha, optimalizace procesu zpracování a evidence smluv a objednávek s vazbou na rozpočty, hybridní konverzní pošta, elektronická úřední deska, integrace na klíčové agendy MHMP, migrace dat nebo realizace nových šablon.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....