Štefánikova hvězdárna dostane novou kanalizaci

24. 07. 2023
Štefánikova hvězdárna dostane novou kanalizaci

Pražští radní v pondělí schválili investici ve výši 3,5 milionu korun na stavbu nové kanalizační přípojky Štefánikovy hvězdárny na Petříně. Díky koordinaci výkopových prací s revitalizací Růžového sadu ušetří Praha několik milionů korun.

Štefánikova hvězdárna na Petříně využívá od svého založení v roce 1928 systém odvodňovacích stok, který je ve skutečnosti trativodem a je již nevyhovující. Napojení objektu na novou kanalizační síť je nezbytnou podmínkou pro provozování hvězdárny.

„Štefánikova hvězdárna na Petříně je oblíbeným místem malých i dospělých hvězdářů a hvězdářek, a to nejen z Prahy. Díky celkové koordinaci výstavby kanalizace o revitalizaci Růžového sadu na Petříně, se náklady na jejich realizaci sníží až o několik milionů korun. S ohledem na to, že Štefánikova hvězdárna je od 30. let minulého století odkázána pouze na trativod, si novou kanalizaci určitě zaslouží. Dnes jsme navíc zajistili, že její stavba nebude znamenat samostatné rozkopání parku,“ říká Daniel Mazur, radní pro oblast vědy, výzkumu, ICT a inovací.

„Již historický systém odvodňovací stoky nahrazujeme moderním řešením tlakové kanalizace, které zajistí kapacity nejen pro provoz Štefánikovy hvězdárny, ale také blízkého okolí. Navíc se nám podaří celou akci sladit se stavebními úpravami v Růžových sadech,“ dodává Michal Hroza, pražský radní pro infrastrukturu.

Nová tlaková kanalizace bude vedena přes celý Růžový sad do kanalizačního řádu. Podle projektu je nutno také vybudovat čerpací šachtu, do které bude ústit gravitační kanalizace objektu hvězdárny. Štefánikovu hvězdárnu má ve správně městská organizace Hvězdárna a planetárium hl. m. Prahy.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články