Zakázka za 93 milionů na radiový systém: předražená a bez soutěže

04. 12. 2017
Zakázka za 93 milionů na radiový systém: předražená a bez soutěže

Pražský Magistrát v zakázce za 93 000 000 Kč (77 milionů bez DPH) na rozvoj městské radiové sítě Praha zcela ignoruje tržní prostředí. Namísto otevřené soutěže, která je v tomto případě možná, si v rozporu se zákonem nechal zaslat jedinou nabídku od firmy KonekTel v rámci jednacího řízení bez uveřejnění. A výsledná cena má být nekolikanásobně vyšší, než kterou vysoutěžili jiní zadavatelé.

Piráti již před více jak rokem předvedli, že městská radiová síť, přes kterou komunikují například městští policisté či záchranka, není zabezpečena a kdokoliv ji může odposlouchávat.

„Jsou to již skoro 2 roky od doby, co jsem na to upozornil příslušný odbor magistrátu. Rada města má nyní schvalovat zakázku na zalepení této bezpečnostní díry. Avšak namísto rozumného řešení opět přistoupila k nákupu technologií od KonekTelu, který provedl nedávný upgrade systému MRS Tetra, ovšem i tentokrát bez nutného zabezpečení (autentifikace a šifrování). Licenční politika dodavatele totiž vyžaduje značné poplatky za každý vysílač a přijímač, a to v takové výši, že za cenu tohoto upgradu bychom mohli mít síť zcela novou s nižšími dlouhodobými náklady,“ říká pražský zastupitel za Piráty Ondřej Profant.

Magistrát opět neřeší vendor lock-in (závislost na jediném dodavateli), který zde v minulosti vznikl. Přitom je zcela reálné soutěžit jednotlivé části systému, z nichž část lze soutěžit v klasické otevřené soutěži (například hardware). Zbytek je o jednání s výrobcem technologií, firmou Motorola, která v jiných zemích běžně nabízí volnou soutěž dodavatelů. Velmi podobná zakázka mezi Brnem a stejným dodavatelem se nelíbila ani ÚOHS. Úřad v rozhodnutí podrobně rozebírá, že KonekTel není jediným dodavatelem Motorola Solutions, tudíž nejsou splněny podmínky pro JŘBU. (Rozhodnutí ÚOHS o zákazu plnění ze smlouvy sice později zrušil jeho předseda, ale jen proto, že závazky ze smlouvy již byly splněny.)

V podkladech hodnocených soudním znalcem pro zakázku Magistrátu jsou dopisy od Motorola Solutions z roku 2015, které nevypovídají o aktuálním stavu trhu ve vztahu k důvodům, proč zakázku řešit pomocí institutu JŘBU. Například tzv. komunikační okruh, který propojuje jednotlivé vysílače (BTS), je zcela běžné datové připojení, které poskytují v ČR stovky firem. Dopis z roku 2015, ve kterém Motorola Solutions popisuje firmu KonekTel jako jediného partnera v Česku, je navíc v rozporu s dopisem stejné firmy z roku 2017, kde Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže sděluje, že zakázku je schopno splnit více dodavatelů.

Je zjevné, že kdyby Praha s Brnem spolupracovala, tak namísto složitých JŘBU, které jsou jim nakonec smeteny ze stolu, dávno mohly zakázku rozumně specifikovat a soutěžit v klasickém tržním prostředí, kde by vyhrál nejvhodnější dodavatel. Předražení v navrženém rozpočtu, které má RHMP schválit, je v klíčových položkách 200 - 400 % (tj. 2x - 4x vyšší cena).

Srovnání cen vysílaček z nabídky, kterou KonekTel předložil pražskému magistrátu v lednu 2017 a ceny za kterou Městská policie hl.m. Prahy vysoutěžila, dle kupní smlouvy z května 2017 č. SML/2017/03003 (č.j. MPPH 61591/2017).

Radiostanice Nabídka KonekTel pro MHMP 1/2017 Cena pro MP HMP 5/2017 Rozdíl v %
MT3250 - ruční 30.403 Kč 11.073 Kč 274%
MTM5200 - vozidlová 35.624 Kč 15.029 Kč 237%

Dále na dodávkách software a hardware pro zabezpečení sítě (šifrování radiového provozu a nahrávání šifrovacích klíčů do radiostanic), zakázka pro Městskou policii Brno (7/2017) dle „Smlouvy o dílo na Implementaci autentifikace a enkrypce do systému TETRA“ ze dne 7.4.2017.

Popis Nabídka KonekTel pro MHMP 1/2017 Cena MP Brno 4/2017 Rozdíl v %
Authentication center (AUC), Air Interface Encryption TEA1 (AIE) a Provisioning Center (PrC) - software a hardware pro šifrování sítě 6.314.874 Kč 1.824.180,50 Kč 346%
Key Variable Loader KVL - zařízení pro nahrávání šifrovacích klíčů do radiostanic 162.288 Kč 39.485,50 Kč 410%

A dále na dodávce BTS (základnové stanice TETRA) dle „Smlouvy o dílo na vybudování nového radiokomunikačního systému TETRA“ ze dne 17.7.2012 pro Městskou policii Brno.

Popis Nabídka KonekTel pro MHMP 1/2017 Cena KonekTel MP Brno 7/2012 Rozdíl v %
Základnová radiostanice stacionární včetně skříně pro umístění technologie + 2 radiostanice pro MTS 40W 4.598.532 Kč 1.420.940 Kč 323%

Tyto cenové rozdíly zároveň vypovídají o relevantnosti znaleckého posudku Ing. Jana Doubka, CSc, ze dne 18.8.2016, ve kterém shledal cenovou nabídku v souladu s dobrými mravy.

U zakázky opět nejsou spočítány celkové náklady za životní cyklus (TCO). Skrytou součástí zakázky, která není zmíněna, je také nákup licencí pro jednotlivé radiostanice (ve vlastnictví např. Dopravního podniku, Městské policie, …). Podle cen, které jsou součástí smlouvy KonekTel a MP Brno, je cena přibližně 4.000 (počet radiostanic) x cca. 2.500 Kč (cena licence na 1 radiostanici) bez ceny práce na nasazení do radiostanic (celková odhadovaná cena zakázek, které nejsou součástí schvalované nabídky, je 12 - 15 milionů Kč bez DPH).

Aktualizace 5. prosince 2017: z programu dnešního jednání Rady byl materiál na zabezpečení sítě Tetra stažen. Zatím se nám tedy podařilo zabránit tomu, aby byla tato zakázka zadána nezákonně bez soutěže a za přemrštěné peníze.

Odkazy

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole
10.01.2024

Praha spustila registrace do 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu. Zájemci se tak opět mohou zapojit do inovativního rozvoje metropole

Registrace do již 5. ročníku Pražského inovačního maratonu Nakopni Prahu, jehož cílem je nakopnout inovační kulturu v Praze, jsou ode dneška otevřeny. Letošní ročník pro hlavní město kompletně organizuje jeho městská společnost Operátor ICT (OICT)....