Zástupci města vypouštěli ježky zpět do volné přírody

13. 09. 2019
Zástupci města vypouštěli ježky zpět do volné přírody

Pirát Tomáš Murňák místopředseda výboru pro životní prostředí a Jana Plamínková, předsedkyně výboru pro životni prostředí , vypustili do volné přírody skupinu ježků východních. Akce se uskutečnila v Prokopském údolí, organizátorem byly Lesy hl. m. Prahy a Záchranná stanice hl. m. Prahy pro volně žijící živočichy.

Vypuštění ježci byli v péči záchranářů po celé léto. Na jaře je přinesli lidé, kteří osiřelá nebo zraněná zvířata nalezli. Záchranná stanice jim poskytla během léta veterinární péči a umožnila, aby se mohla vrátit zpět do volné přírody zdravá. Zároveň jim umožnila odrůst; Pražané přinesli skupinu ježečků nedlouho po jejich narození. Právě Prokopské údolí, které představuje se svými svahy i lesy jistou oázu přírody v srdci velkoměsta, se ukázalo být vhodnou lokalitou.

„Záchrana ježků před jistou smrtí je důležitým článkem v oblasti ochrany přírody. Jejich počet se postupem času snižuje a tak každý zachráněný jedinec ježka východního výrazně přispívá ke stabilizaci jejich populace. Velmi si vážím také činnosti Záchranné stanice hlavního města Prahy pro volně žijící živočichy, protože svojí činností významně přispívají k udržení počtu jedinců původních druhů živočichů a tím výrazně ovlivňují stav a funkci přirozených ekosystémů České republiky“, uvedl Tomáš Murňák, zastupitel hl. m. Prahy za Piráty.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články