Zdeněk Hřib: 2 roky jsou za námi. Věřím, že se Praha mění k lepšímu

26. 11. 2020
Zdeněk Hřib: 2 roky jsou za námi. Věřím, že se Praha mění k lepšímu

Konečně jsem našel čas v tom veškerém zápřahu ohlédnout se za dvěma lety naší koalice. Myslím, že se nám s kolegyněmi a kolegy povedlo dokázat, že slušná politika v Praze je možná. A že se dá i za velmi krátký čas odvést kus poctivé práce pro Vás, občany. Sepsal jsem Vám proto takový krátký výkaz, výběr toho, co se za ty dva roky povedlo realizovat.

Doprava (Adam Scheinherr)

Začali jsme kopat důlní dílo pro metro D a udělali výtvarnou soutěž na podobu stanic. Zahájili jsme geotechnický průzkum na dostavbu vnitřního městského okruhu, který jsme svedli z větší části pod zem. Jsme nápomocní státu při přípravě dostavby vnějšího Pražského okruhu. Otevřeli jsme novou Trojskou lávku a odškodnili oběti pádu té původní. Co nevidět začne stavba lávky HolKa mezi Holešovicemi a Karlínem a také důkladně naplánovaná rozsáhlá oprava Barrandovského mostu. Rozšiřujeme tramvajové tratě a vozový park plánujeme doplnit o trolejbusy nebo elektrobusy pro čistší vzduch ve městě. A nezapomínáme ani na odstraňování dopravních bariér ve veřejném prostoru, jako je třeba chodníček smrti u nádraží nebo chybějící přechody na Karlově náměstí.

Zdraví (Milena Johnová)

Nepodcenili jsme koronavirus a jako první reagovali na jeho hrozbu ještě před vládou. Zavedli jsme jako první roušky, důkladné dezinfekce MHD nebo automatická otevírání dveří. Navázali jsme spolupráci se sítí dobrovolníků pro pomoc seniorům. Rozšiřovali jsme testovací místa, když jich vláda nezajistila dostatek. Nakupovali jsme ochranné pomůcky od českých výrobců, zavedli záchranný program Covid Praha pro podnikatele, na které vláda zapomněla. Díky přátelským vztahům s Tchaj-wanem jsme dostali darem pomoc v podobě zásilky roušek a ventilátorů.

Vzdělání a sport (Vít Šimral – pražský radní)

Dali jsme miliardu Kč na platy učitelů. V současné době pracujeme na stovce novostaveb škol a školek pro 14 000 dětí. Vrhli jsme se do testování online zápisů do škol, které chceme postupně zavádět. Během koronaviru jsme dovybavili školy modemy a technikou pro online výuku. Nastavili jsme férové rozdělování dotací pro sport, aby se dostalo i na sporty mimo hlavní proud. Teď je to transparentně podle matematického vzorečku a ne podle toho, který politik je s kým kamarád.

Bydlení (Petr Hlaváček, Adam Zábranský, Hana Kordová Marvanová)

Díky urychlení úředních postupů jsme rekordně zrychlili výstavbu bytů v Praze. Daří se nám také postupně dávat do pořádku bytový fond. Opravujeme městské byty, které byly prázdné, aby opět mohly sloužit lidem. Dostáváme děti z ubytoven, pomáháme najít bydlení lidem se zdravotním omezením. Také jsme se vrhli do boje s Airbnb a dalším službami sdíleného bydlení, aby musely podnikat podle pravidel stejně jako třeba hotely.

Digitalizace (Zdeněk Hřib)

Spustili jsme Portál Pražana, aby Pražané mohli komunikovat s úřadem online. Postupně plánujeme nová a nová vylepšení portálu. Vytvořili jsme web www.covid.praha.eu, kde si lidé najdou přehledně informace o testovacích místech. Vytvořili jsme web www.pragozor.cz, kde si lidé mohou najít aktuální a ověřená data o Praze a nepodléhali fake news a hoaxům. Rozšiřujeme signál v metru do dalších stanic. Vylepšujeme městské aplikace, například tak, že si už můžete nahrát kupón na MHD do mobilu. Spustili jsme web CityVizor, kde se můžete proklikat v hospodaření města až k jednotlivým fakturám.

Ekologie (Petr Hlubuček)

Vracíme krajině její přirozený ráz, bojujeme se suchem, vyžadujeme na městských polích ekologické zemědělství, sázíme stromy, připravujeme stavbu škol s vertikálními zahradami a zelenými střechami, zakládáme zelené pásy a podporujeme komunitní zahrady. Také šetrně hospodaříme s vodou, třeba využíváme dešťovku ke kropení ulic nebo zalévání rostlin v botanické zahradě. S lepším čerpáním evropských peněz na eko projekty nám nově pomáhá energetický manažer.

Veřejný prostor (Jan Chabr, Hana Třeštíková, Petr Hlaváček)

Zkrášlujeme veřejná prostranství, aby opět mohla sloužit lidem. Takto jsme se pustili třeba do přeměny Mariánského náměstí a začali jsme i s rekonstrukcí Václavského náměstí. V přípravě je také zvelebení nechvalně známého Sherwoodu před hlavním nádražím. Dále úspěšně bojujeme s nepoctivými směnárnami, vyhnali jsme z centra nevkusné pandí převleky a zatrhli spanilé jízdy pivních kol. Začali jsme řešit odtahy autovraků. Naopak pro město vytváříme nový mobiliář: zastávkové přístřešky, lavičky nebo zastávkové označníky. Budujeme chytré lampy, ze kterých se dají dobíjet elektromobily.

Kultura (Hana Třeštíková)

Kultura dostala kvůli koronaviru tvrdou ránu. Snažíme se ji proto podpořit, jak jen to jde. Návštěvu kulturních památek a dalších atrakcí jsme podpořili projektem V Praze jako doma. Divadla nebo kluby jsme podpořili prodejem lístků na NIC 2020, hudebníky festivalem Praha Září. Nabídli jsme slevu do vybraných galerií a muzeí. Chystáme maximální podporu udržitelnému turismu pro období po krizi.

Finance (Pavel Vyhnánek)

S panem náměstkem pro finance teď hlavně řešíme, aby Praha a také všechny ostatní samosprávy nepřišly o peníze, za které všechny zmíněné projekty realizujeme. Celkově jsme zprůhlednili financování města a řešíme investice na udržení chodu pražské ekonomiky. Týká se to třeba rekonstrukce Průmyslového paláce nebo Pražské tržnice.

To je tedy to, na co jsem si rychle vzpomněl. Určitě to není konečný výčet, děje se toho stále spousta. Samozřejmě, jsou před námi obrovské výzvy a ne všechno se daří tak rychle, jak bychom všichni chtěli. Ale věřím, že jdeme správným směrem a že se toho už hodně povedlo.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články