Hlavní město odpustí Správě železnic 150 milionů korun za pronájem pozemků pro stavbu železniční trati mezi Bubny a Výstavištěm

Hlavní město odpustí Správě železnic 150 milionů korun za pronájem pozemků pro stavbu železniční trati mezi Bubny a Výstavištěm

Radní hl. m. Prahy na pondělním zasedání schválili smlouvu o výpůjčce se Správou železnic (SŽ) za účelem zajištění modernizace železniční trati mezi Bubny a Výstavištěm. Celkem tak Správa železnic ušetří za zábor prostranství více jak 150 milionů korun. Důvodem je kromě deklarace podpory záměru modernizace trati mezi Prahou a Letištěm Václava Havla ze strany města také to, že SŽ zrekonstruuje některé komunikace u této trati ve vlastnictví metropole. Pozemky bude mít tato organizaci k dispozici ve výpůjčce přibližně od poloviny tohoto dubna do konce příštího roku.

Hlavní město vypůjčí od poloviny dubna do konce roku 2024 Správě železnic části komunikací Bubenské nábřeží, Bubenská, Strojnická a U papíren k zajištění stavby „Modernizace trati Praha-Bubny - Praha-Výstaviště“. Celkově se jedná o 14 112 m2 prostranství.

„Důvodů k tomu má hlavní město hned několik. V první řadě se jedná o veřejně prospěšnou stavbu spolufinancovanou z fondů EU, v rámci které budou mimo jiné rekonstruovány některé komunikace ve vlastnictví hlavního města. Zároveň chceme tímto krokem vyjádřit naši podporu záměru pro modernizaci železniční tratě mezi Prahou a Kladnem s odbočkou na Letiště Václava Havla, kterou považujeme za zásadní pro budoucnost pražské dopravy,“ říká Zdeněk Hřib, I. náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy.

Modernizace železnice mezi Bubny a Výstavištěm je v současnosti největší probíhající infrastrukturní stavbou, kde je investorem stát, a nikoliv Praha. Pro hlavní město má ale velký význam, jelikož mimo faktického zahájení výstavby železniční trati na letiště je budováno nové nádraží v Bubnech, které dotvoří významný přestupní uzel mezi vlaky, metrem a tramvajemi, čímž bude zajištěna komfortní obsluha budoucí nové čtvrti a Vltavské filharmonie.

Pro Správu železnic se jedná o mimořádně nákladný projekt, který ve svém rozpočtu nepočítal s novými pravidly pro nájem pozemků, které jsou ve správě Technické správy komunikací hl. m. Prahy. Projekt modernizace železnice se připravoval více než 10 let a zásadně se proměnil v souladu se soudobými požadavky na dopravní infrastrukturu. Mimo nové železniční trati a dvou zastávek bude možné komerčně využít vestavby do železničního viaduktu v lokalitě Malý Berlín.

Spolupráce hl. m. Prahy a SŽ tak zajistí šetření prostředků, které organizace do této stavby investuje. Pokud by metropole pozemky Správě železnic nevypůjčila, musela by za zábor zaplatit městu celkem 150 081 120 korun.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články