Praha opět vyhlásila grantový program na podporu životního prostředí

02. 12. 2020
Praha opět vyhlásila grantový program na podporu životního prostředí

V Praze bude opět možné žádat o granty na podporu zlepšení životního prostředí. Týkat se bude nejen výzkumu ale i podpory komunitních zahrad nebo realizace zelených střech.

Rada hlavního města Prahy svým usnesením ze dne 23.11.2020 schválila vyhlášení programu Granty na podporu projektů ke zlepšení stavu životního prostředí hl. m. Prahy. Tento grantový program přitom vyhlašuje hlavní město již od roku 1996. Žádosti o granty budou přijímány od 28. prosince 2020 do 18. ledna 2021 včetně. posouzeny budou v květnu téhož roku a s úspěšnými žadateli o dotaci bude následně uzavřena dotační smlouva podle schváleného vzoru.

„Grantový program na zlepšení stavu životního prostředí je letos lépe rozepsaný. Oproti loňskému stavu jsou zde přesněji vyjmenovány oblasti, ve kterých lze o dotaci žádat. Jedná se zejména o podporu komunitních zahrad a realizaci zelených střech, o které dlouhodobě usiluji. V grantovém programu samozřejmě mimo těchto oblastí mohou občané žádat dotaci i na environmentální vzdělávání, výzkumy, úpravu veřejné zeleně a nebo například na chov včel. Samozřejmě je tam oblastí mnohem víc a stojí za to se do grantového programu zapojit. Pro nás je ochrana životního prostředí hlavního města jednou z nejdůležitějších oblastí, které se věnujeme a jsem rád, že se zainteresovaná veřejnost může takhle zapojit a Praha jejich činnost podporuje,“ sdělil Tomáš Murňák (Piráti), místopředseda Výboru pro infrastrukturu, veřejnou vybavenost a životní prostředí hlavního města Prahy.

Úplné znění programu včetně vzorových formulářů naleznete zde. Za dobu existence tohoto grantového programu bylo (do roku 2019) přiděleno celkem 284 840 792 Kč a podpořeno 1980 projektů.Granty jsou vyhlašovány jako dvouleté.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články