Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

06. 02. 2024
Nízkopříjmové domácnosti díky dotacím vymění staré kotle za ekologičtější tepelné zdroje

Rada hl. m. Prahy schválila dotace pro nízkopříjmové domácnosti na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva za moderní nízkoemisní tepelný zdroj. V již pátém kole tzv. kotlíkových dotací bude rozděleno celkově více než 1,5 milionu korun.

Podmínky výzvy splnilo devět domácností, z nichž dvě budou čerpat dotaci na kotel na biomasu s automatickou dodávkou paliva ve výši 130 tisíc korun a sedm získá 180 tisíc korun na instalaci tepelného čerpadla.

Výměna se týká starých kotlů na pevná paliva, jako je dřevo, uhlí nebo koks, s ručním přikládáním 1. a 2. emisní třídy nebo i těch, které byly vyrobeny před 1. březnem 2000 a nacházejí se v rodinných domech, bytech nebo trvale obývaných stavbách pro rodinnou rekreaci. Žadatelé mají možnost volby způsobu financování a podat žádost o poskytnutí zálohy ve výši 60 % z maximální výše dotace podle typu instalovaného zdroje. Na vlastní realizaci mají 2 roky od podpisu smlouvy.

„Praha proti smogu a znečištění ovzduší aktivně bojuje, například i nahrazováním výroby tepla ze spalování uhlí za energii z obnovitelných a druhotných zdrojů. Projekt Ministerstva životního prostředí ČR díky prostředkům z Evropské unie umožní výměnu kotle domácnostem, pro něž by jinak byla nedosažitelná,“ říká náměstkyně primátora pro životní prostředí a klimatický plán Jana Komrsková.

Na realizaci tohoto programu byly Ministerstvem životního prostředí ČR přiděleny hl. m. Praze finanční prostředky z Fondu soudržnosti Evropské unie v celkové výši více než 11 milionů korun. Tyto finanční prostředky budou čerpány průběžně v letech 2023 až 2026.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články