Dvorecký most má založené opěry a pilíře

17. 08. 2023
Dvorecký most má založené opěry a pilíře

Nový most mezi Podolím a Zlíchovem má založené hlubinné piloty, opěry a pilíře spodní části stavby. Stavbu Dvoreckého mostu doprovází neočekávané události kvůli složitým geologickým podmínkám. Dokončení spojnice pro MHD, cyklisty a chodce se očekává v listopadu 2025.

V současné době jsou na obou březích založeny hlubinné piloty a základy na všech osách, ze spodní části stavby jsou hotové pilíře s označením P2, P6 a opěra OP1. Těsně před betonáží je připravena opěra OP7 a pilíř P3. Ve vodě jsou pak založeny hlubinné piloty na obou osách označených P4 a P5 a v přípravě je jímka na ose P4. Stavba mostu si vyžádala také nový vjezd do Žlutých lázní a kolejovou odbočku tramvajové tratě a částí inženýrských sítí na Podolském nábřeží, které jsou již hotové.

„Elegantní mostní konstrukce, která kombinuje prvky brutalismu a kubismu, začíná viditelně vyrůstat z řeky vzhůru do své finální podoby. Jako nová součást tramvajového okruhu propojí existující tramvajové trati mezi Smíchovskou a Podolskou stranou řeky. Ušetří také vzácný čas autobusům MHD i pražské záchranné službě. A v neposlední řadě se stane také novým propojením pro pěší a cyklisty. Most bude zapuštěný do místního reliéfu krajiny s výjimečnými geologickými podmínkami. Za obrovské nasazení všech zúčastněných na stavbě a za pečlivou koordinaci výstavby s rekonstrukcí nedalekého Barrandovského mostu, je na místě všem poděkovat,” říká 1. náměstek primátora pro oblast dopravy Zdeněk Hřib. A dodává: „V příštím roce bych rád vyhlásil hlasování o budoucím pojmenování mostu na Portálu Pražana. Most by si zasloužil pojmenovat po některé z významných ženských osobností, které předvybere pražská místopisná komise.“

Založení mostu téměř v každé ose narazilo na geologické nebo jiné anomálie, což si vyžádalo další inženýrskogeologická měření pro upřesnění technických parametrů podloží a následně změny založení, a to především v korytě Vltavy. Pod ulicí Strakonická byl nalezen neznámý mostní objekt, který kdysi zřejmě sloužil jako výtah pro plavené dřevo po Vltavě do pily Löwi a Winterberg, která pravděpodobně sousedila se sklárnou. Současně byly v místě pilíře P2 a opěry O1 v podloží identifikovány kaverny, zřejmě pozůstatky důlní činnosti nebo starých budov pily.

Stavbu má na starosti sdružení Metrostav TBR Firesta STRABAG – Dvorecký most.

„Potvrdily se naše předpoklady, že stavba Dvoreckého mostu bude velmi náročná na logistiku, ale také si vyžádá složité a časově náročné technologické postupy. Do zahájení hlubinného založení mostu jsme netušili, že geologické podmínky v korytě řeky budou tak extrémně složité, a to je také hlavním důvodem avizovaného zpoždění stavby,“ říká vedoucí stavebního projektu Metrostav TBR Petr Koukolík.

„Nepředvídatelné geologické podmínky navzdory předchozím geologickým průzkumům znamenají něco, s čím se zkrátka musíme poprat. Platí to také o náročném architektonickém zadání a unikátním designu mostu, které jsou pro nás obrovskou výzvou,“ dodává Petr Koukolík.

Předběžná cena stavby byla stanovena na 1 075 000 000 korun bez DPH. Zhotovitel si staveniště převzal 13. září 2022. Stavba je koordinována s rekonstrukcí Barrandovského mostu, která je rozložena do etap, aby mohly být na nově vzniklý most plynule převedeny plánované autobusové linky. Most pro MHD, cyklisty a chodce propojí významné tramvajové trati v jižní části města vedoucí od Barrandova a Modřan, a zlepší se tak i přestupní vazby mezi dopravními uzly Lihovar a Dvorce.

Přes Dvorecký most by výhledově měly jezdit autobusové linky 118, 196 a 197. Linky 125 a 170 by měly i nadále jezdit přes Barrandovský most. Ty společně s dvěma tramvajovými linkami denně přepraví odhadem 50 tisíc lidí a výrazně zjednoduší cestování mezi oběma břehy řeky. Například autobusová linka 118 díky odklonění z Barrandovského mostu ušetří Pražanům pět minut cesty v každém směru jízdy. Velkým přínosem bude navíc možnost operativních změn umožňujících zachovat provoz v koncových úsecích kolejové sítě. I v případě autobusů bude výhodou provoz nezávislý na individuální automobilové dopravě.

O tom, že most nebude určen automobilové dopravě, bylo rozhodnuto již v roce 2009. Projekt výstavby Dvoreckého mostu je mimo jiné zařazen mezi nejvyšší priority hlavního města jak v Plánu udržitelné mobility, tak ve Strategii rozvoje tramvajových tratí.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články