Praha vydá nový jízdní řád dopravních investic. Aktualizuje Plán udržitelné mobility

Praha vydá nový jízdní řád dopravních investic. Aktualizuje Plán udržitelné mobility

Na veřejném projednání byl představen návrh Plánu udržitelné mobility Prahy a okolí (P+) do roku 2026. Ten stanoví nový jízdní řád dopravních investic hlavního města Prahy. Hlavními cíli aktualizace Plánu je stanovení priorit jednotlivých projektů dopravní infrastruktury a s tím spojené efektivní vynakládání energie na přípravu opatření, která se budou realizovat. Plán pracuje s aktuálně dostupnými finančními prostředky města, které jsou nyní k dispozici v důsledku financování stavby metra D bez jakéhokoliv příspěvku státu. Prioritou aktualizovaného Plánu udržitelné mobility je také úspěšně usilovat o získávání financí z jednotlivých dotačních titulů Evropské unie do roku 2030.

„Je nezbytné se dívat na plány a záměry města také z pohledu prioritizace jednotlivých dopravních investic a stanovit jim jasný jízdní řád, protože městský rozpočet není neomezený. Díky tomu můžeme více upnout síly na projekty, které jsou už ve vysoké fázi připravenosti a rozložit si efektivněji v čase záměry, které teprve musí získat od státních úředníků kulatá razítka,“ říká náměstek primátora hl. m. Prahy pro oblast dopravy Zdeněk Hřib.

Praha nyní financuje z vlastních zdrojů především stavbu metra D, počítat ale musí také s nezbytnými výdaji na průběžnou opravu mostů a ulic ve výši 12,4 mld. Kč. Proto se nově bude plán aktualizovat každé dva roky pro rovnoměrné rozložení sil i finančních prostředků. Předpokládané dopravní investiční výdaje hlavního města jsou pro roky 2025–2026 až 12,8 mld. Kč na vše s výjimkou metra D (+19,3 mld. Kč), celkem tedy 32,1 mld. Kč. Nároky zahájených akcí na investiční výdaje hlavního města poté v období 2025–2030 činí 53,3 mld. Kč na vše s výjimkou metra D (+ 56,9 mld. Kč), celkem tedy 110,2 mld. Kč.

„Praha by si rozhodně zasloužila, aby vnitřní Městský okruh financoval stát, podobně jako tomu je v Brně. Jedná se jednoznačně, stejně jako v případě metra D, o stavby celostátního významu. Bohužel se tak zatím neděje. Díky využití evropských dotací postavíme nové tramvajové tratě včetně tramvajového okruhu, který jsme ve volbách slíbili voličům. Z prezentovaného plánu je také jasné, že je potřeba upravit ceny extrémně levného parkování, protože není udržitelné, abychom parkování ve městě dotovali více než dotujeme MHD. Za uskladnění soukromého majetku ve veřejném prostoru je nutné zaplatit férovou cenu, protože toho prostoru ve městech je málo a je velmi cenný a může být využit nejen na parkování, ale také třeba na výsadbu stromů nebo pro hospodské zahrádky,“ dodává náměstek primátora Zdeněk Hřib.

V oblasti rozvoje hromadné dopravy bude hlavní město pokračovat např. ve výstavbě metra D, Dvoreckého mostu, automatizaci metra C, přípravě výstavby Terminálu Smíchov, výstavbě tramvajového okruhu, výměně vozového parku za energeticky šetrnější soupravy v souladu s klimatickým plánem města, bezbariérovém zpřístupňování stanic metra atd.

Zaměří se ale i na vybrané rekonstrukce ulic s odstraněním bariér a zatraktivnění veřejného prostoru (např. v rámci rekonstrukcí ulic Jana Želivského a Seifertova), zvýšení bezpečnosti okolí severojižní magistrály (Legerova – Sokolská), zřizováním školních ulic a obecně zklidňováním dopravy v oblastech, kde se pohybují děti.

Pozornost bude i nadále zaměřena na rekonstrukce a výstavbu mostů. A to od Libeňského mostu, mostů Legií, Palackého, Čechova a Hlávkova, až po dokončení rekonstrukce Barrandovského mostu a přípravy oprav Strahovského tunelu nebo na opatření v oblasti řízení dopravy a telematiky. Vynechán nebude rozvoj páteřní sítě cyklostezek a mobiliáře k bikesharingu. Pozornost město nasměruje i na podpůrná opatření: rozvoj dobíjecí infrastruktury pro e-mobilitu, zefektivnění zón placeného stání včetně kontroly a vymáhání pokut za přestupky, snížení dopadů city logistiky nebo optimalizaci sdílených forem mobility (carsharingu a mikromobility) a mnohé další.

Na veřejném projednání byli s návrhem na aktualizaci Plánu udržitelné mobility seznámeni zastupitelé, členové dopravního výboru i komise a také široká veřejnost. Návrh je výsledkem zpracování dat získaných od městských organizací DPP, ROPID, TSK, IPR, OICT, od Středočeského kraje a IDSK, odborů dopravního, ochrany prostředí, evropských fondů a investičního na magistrátu hl. města. Rada hl. m. Prahy by tento materiál měla projednat do konce května letošního roku. Materiál poté projedná také Zastupitelstvo hl. m. Prahy. Příslušné organizace, výbory a komise budou moci zasílat připomínky zhruba do poloviny dubna.

Sdílení je aktem lásky

Další podobné články

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení
04.03.2024

Praha vypracuje manuál kultivovaného dopravního značení

Pražští radní schválili záměr na vypracování metodického materiálu Kultivovaného dopravního značení v prostředí města jako doplňku k Manuálu tvorby veřejných prostranství hl. m. Prahy. V příštím roce se ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje,...